Pavlína Hublová: Jakou bychom chtěli školu?

pátek, 15. dubna 2011 ·

Štítky: Pedagogika, polemika

Pokusím se (zcela záměrně) vyhnout současným tématům, které hýbají "pedagogickým světem" a pokusím se nabídnout několik pohledů ze zahraničních blogů. Takže jaká by měla být "nová škola"?


Chcete to stručně?

Pokud je vaše odpověď ANO, pak využiji šesti bodů z blogu Thomase Tallise (1):

§  inovativní

§  experimentující

§  kladoucí otázky

§  tvořící

§  objevující (objevitelská)

§  kreativní

Protože jsem právě dočetla knihu o komunikaci, snažím se na tyto požadavky dívat co nejvíce optimisticky. Takže - co bych udělala pro to, aby má škola byla... (doplňte si podle potřeby)?

 

Z hlavy vše nevycucám, takže asi bych se začala rozhlížet kolem sebe a pátrala po nějaké inspiraci - aneb Jak to dělají jinde. Uff, to je zdrojů, to je námětů, jde mi z toho hlava kolem. Nádech, výdech. Nejsem v tom sama... Když se uklidním, začnu filtrovat a v duchu zásady J. A. Komenského budu postupovat od jednoduššího ke složitějšímu.

 

Podělte se s námi o své první kroky v "tak trochu jiné reformě" své školy. Těšíme se.

 

S kladením otázek souvisí také motivace. Takže motivuje vaše škola své učitele k lepším výkonům? Opravdu je motivace pedagogů pouze o penězích?

 

A jak motivujete své žáky ve třídě? Také používáte jen úplatky, tj. známky v duchu "něco za něco"?

 

Pokusme se na motivaci podívat z trochu jiného úhlu. Amanda Jackson (2) ve svém příspěvku vyzdvihuje sílu očekávání. Očekávání učitele, že žák bude úspěšný.

 

Předjímání podobné situace si jistě vybavujeme z různých životních situací. Když bude maminka říkat (nebo i jen naznačovat postojem, tónem hlasu, gesty), že dítě zvolený úkol nezvládne, psychika dítěte vše "vyslechne" a po chvíli přijme za své. Jinými slovy, dítě uvěří, že na tento úkol nemá a opravu jej nezvládne.

 

Jak asi podobná situace může působit na žáčka ve třídě, pokud mu dáme svým postojem najevo, že mu nevěříme?

 

Amanda (2) předkládá několik dalších rad, které bychom měli mít na paměti, abychom své žáky dobře motivovali. Posuďte:

1.     Snažte se vyvolat každého žáka alespoň 1x denně

2.     Pracujte s žákovskou sebereflexí

3.     Poslouchejte žáky, nechávejte je prezentovat jejich práci

4.     Klaďte otázky, které budu provokovat žáky k přemýšlení

5.     Probouzejte přirozenou zvědavost žáků

Lze některé z nich použít i na motivaci učitelů ve školách? Třeba by stačilo jen mírně přetransformovat... (předpokládám, že by žádného učitele nevyburcovalo, kdyby byl alespoň 1x denně vyvolán, tj. zavolán k řediteli na přátelský rozhovor nebo hospitován).

 

Co by však mohlo být zajímavé pro obě skupiny zralé k motivaci je, že by měly vždy znát svůj cíl, který je pro ně zajímavý a dosažitelný. Souhlasíte?


Zdroje a citace:

(1) TALLIS, Thomas. CREATIVE TALLIS [online]. 2011-03-22 [cit. 2011-04-08]. The New School. Dostupné z WWW:
http://creativetallis.blogspot.com/2011/03/new-school.html.

(2) JACKSON, Amanda. Suite101.com [online]. 2011-03-22 [cit. 2011-04-14]. Motivate Your Students to Succeed. Dostupné z WWW:
http://www.suite101.com/content/motivate-your-students-to-succeed-a360959.

 

Převzato s laskavým souhlasem autorky z jejího blogu PEPOUŠův nápadník.