Proměny studentů 
aneb „bude se mi po 1. A  moc stýskat“

 

 

 

„ … Už abych to měla za sebou… To čekání je nejhorší… Holky, nešroťte se už!… Mně je už všechno fuk… Já už mám v hlavě tmu… Rozsviťte!!!… Kdybych dostala aspoň ty poruchy pozornosti třeba i s tou hyperaktivitou…. Já bych zase brala depresi !… Se děsím jestli si vytahnu záchvatová onemocnění… status epilepticus ….nebo teorii periodizace duševního vývoje… Mně se pořád plete dysfázie a dysfónie, dyslálie,…afázie , afónie,…už jsem si zavedla slovníček a stejně v tom mám guláš…. Holky, já jsem nejedla od včerejška od rána a máma mně zabalila svačinu do tašky a ani se na ni nemůžu kouknout… Už nevidím, neslyším, hlavně, abych tam mluvila… něco srozumitelného a duchapřítomného. „

  Co všechno se honí v hlavě studentům, studentkám v období před státními závěrečnými zkouškami?

-         Jak pro sebe hledali čas, zápisky, výpisky, ztracené sešity, půjčené knihy, telefonní čísla spolustudujících…

-         Jak si mnohokrát řekli, že tuto metodu, tento přístup sami vyzkouší, že se k této knize určitě ještě vrátí, jen co „odbydou“ státnice…

-         Jak přesvědčit komisi o tom, že právě to náhodně vytažené téma mají nejvíce a s plným nasazením prostudované, promyšlené, zažité a předem prodiskutované….

Každé studium má pro člověka přínos:   zjišťuje co  toho neví a co by toho ještě měl vědět…

Studiem si rozšiřujeme obzor poznání, vynořují se a vyjasňují se vlastní zkušenosti, zřetelněji formulujeme myšlenky. Každé zamyšlení, hledání, prozkoumávání, soustředění se na otázku, problém dává člověku další možnosti poznání, vědění, ale i vědění kde hledat,… cítění, prožívání.

Nositel Nobelovy ceny za fyziku kosmolog, astrofyzik Švéd Hannes Alfvén prohlásil, že „porozumění něčemu není totéž co vědění – porozumění je to, co proniká až do hlubin duše.“ Jestliže toto porozumění otázce, problému nastane -  pomůže Aničce, Tomášovi…ale i nám samým. Pak jsme na dobré cestě. Ne nadarmo se říká, že štěstí člověka spočívá v pochopení druhých a v tom, abychom sami byli pochopeni. Půjde o usilovnou postupnou pozvolnou každodenní práci. Už toho víc víme, už toho víc zmůžeme! A čím víc si rozšíříme obzor poznání, tím víc budeme rozumět a chápat.

Kdo má úctu k poznávání, nechává na sebe působit slova, vstřebávat myšlenky, tvoří si otázky, pokyvuje či kroutí hlavou, podivuje se, oslovuje…

Tak by měla působit zejména odborná kniha. K tomu, jak umět dovedně užívat knihy se mistrně vyjadřuje náš světově známý pedagog Jan Amos Komenský:

„…kdo se chce stát vzdělaným, musí si nad zlato a stříbro vážit knih. A právem. Knihy jej totiž mohou přivést k cíli jeho tužby…“
„K ničemu by nebyl rozum, kdyby nebylo pokrmu moudrosti, který poskytují dobré knihy, plné dobrých pravidel, příkladů, zákonů…“
„Knihy jako nejvěrnější přátelé rády k nám rozmlouvají, o čemkoliv s námi upřímně, jasně a bez přetvářky hovoří, poučují nás, dávají nám návody, povzbuzují nás, utěšují a jako přítomné nám předvádějí i věci našemu zraku velmi vzdálené. Ó, podivná je moc, vznešenost a přímo jakási božskost knih!“

Naše brány vzdělávání jsou neustále otevřené, připravené přijímat i dávat.
Své zkušenosti s dětmi si nenecháváme jen pro sebe, chceme se s nimi podělit. Zjistit si, že tohle ano, to se osvědčuje, tohle ne a nebo trochu jinak…Možná se dostaví více odvahy nabídnout dál a jiným to, co nám s dětmi jde dobře, o čem přemýšlíme, co by se ještě mohlo zlepšit.

 

V dnešní době využíváme nových rozsáhlých možností získávání informací, nejčastěji prostřednictvím počítačové techniky, vyhledáváním na internetu…Slýcháváme od studentů nadšené zvolání:  „ Na internetu všechno najdu ! „…. nebo vyhýbavé vzdechy: „ Víc toho tam nebylo.“

  Je už téměř samozřejmostí, že přes e-mail se studenti kontaktují s vyučujícími, posílají seminární práce, konzultují k diplomovým pracím…Učitelé základních škol se svými žáky předávají na internet své výukové zkušenosti, produkty, náměty, pozvánky…

V průběhu studia, kdy už studenti a studentky procházeli různými typy praxí  se pozvolna či naráz proměňovali v učitele. Bylo hodně příležitostí se zamýšlet nad sebou v podobě následujících otázek:

-         Jaké výraznější osobnostní rysy (vlastnosti, schopnosti, ale i přístupy, postoje) sleduji sám  (sama) na sobě ve vztahu k dětem?

-         Co a kdo pomáhá k vytváření potřebných osobnostních (profesních) vlastností?

Z písemně zaznamenaných odpovědí cituji:

  „ Myslím si, že jsem vstřícná, otevřená dětem…,že mám schopnost rychle odhadnout situaci a reagovat na ni.“

„Dokáži se radovat z úspěchu dlouho a intenzivně, o to víc mě neúspěch sráží.“

„ Naučila jsem se na PF větší trpělivosti, empatii a hlavně tvořivosti v přístupu k dětem. Taky chápat a tolerovat individuální zvláštnosti dětí. Zdůrazňuji osobnost každého žáčka.“

„ Myslím, že „učitelem“ se člověk rodí, ale ne vždy je jeho přáním stát se jím.“

„ Práce s dětmi učitele ovlivňuje a mění.“

„ Zjistila jsem, že beru děti s postižením zcela jako děti „normální“ a dokážu se k nim chovat naprosto přirozeně a bez předsudků. Vždy mám radost z malých úspěchů.“

  „ Zajímám se více ve svém volném čase o děti, které mají nějaké problémy. Myslím si, že bych jim teď dokázala pomáhat…“

„ Hodně nám dal dobrý pedagog, který srozumitelně a poutavě vyučuje.“

„ Znám různé metody (alternativní), nové způsoby práce.“

„ Každý jedinec se podílí na svém sebevzdělávání. Záleží na osobní snaze.“

  Předložené dílčí myšlenky, osobní zkušenosti studentů zdůrazňují především jejich osobnostně vztahové dovednosti v oblasti emočně sociální.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami berou jako děti normální, chtějí s nimi pracovat, pomáhat jim, chápat je, tvořit a hledat pro ně vhodné metody, postupy…Při práci s nimi jsou vnímavější, citlivější, tolerantnější, vstřícnější.

Říká se, kdo hledá žáky bez chyb, najde chyby bez žáků….Jsou studenti opravdu připraveni na žáky chybující, na žáky s různými vadami, poruchami, obtížemi, problémy ? Budou se moci dostatečně věnovat těmto žákům ?

Svou znalostní a profesní vybavenost i kompetenci si studenti, zanedlouho učitelé, mohli ověřovat na souvislé pedagogické praxi ještě před státními závěrečnými zkouškami.

Ještě čerstvé zážitky z této měsíční praxe na základních školách se promítají v hlavách studentů a studentek…Kolikrát si řekli, že je to náročná práce, že mají obavy zvládnout celou třídu dětí a používat všechny možné nabízené prostředky k uskutečňování vyučování, vzdělávání  a vychovávání žáků.

Jak se studenti a studentky hodnotí v průběhu této praxe, posuďme z jejich krátkých sdělení:

„Během této souvislé pedagogické praxe jsem se mnohému naučila. Zpočátku jsem se cítila mírně nejistě. Tuto počáteční nejistotu však velmi brzo vystřídalo nadšení a naprosté odevzdání se práci s dětmi.“

„Málokdy se mi podařilo splnit vše, co jsem si naplánovala, většinou jsem se žáky splnila 4/5 připravené práce.“

„Kázeň mně dělala potíže v tělesné výchově.“

„Nedařila se mi hudební výchova.“

„Zlepšila bych písmo na tabuli.“

„Byla jsem chválena za grafickou úpravu tabule.“

„Zpočátku se mi nedařilo odhadnout úroveň schopností žáků, a proto jsem zadávala buď málo nebo mnoho úkolů.“

„Práce učitele je z velké části uměním improvizace. I když si nachystáte hodinu minutu po minutě, každé dítě je jiné a vy se mu musíte přizpůsobit. Mně se to celkem dobře dařilo.“

„Občas, při volnějších hodinách (tělesná výchova, dramatická výchova) jsem měla problémy s organizací. Myslím si, že to bylo tím, že děti nikdy před tím takové věci nedělaly.“

„Projekty, které jsem připravovala pro děti byly náročné ( pro děti i vedení) a přesto se zdařily a v 90 % došlo k naprostému naplnění cíle a smyslu.“

„Díky velmi zkušené a oblíbené paní učitelce jsem poznala různé metody práce a sama jsem si mohla i některé vyzkoušet.“

„Naučila jsem se od učitelů mnohému, ale také vím, čeho se vyvarovat.“

„Po počátečním „oťukávání“, kdy děti zkoušely mé i své hranice, se práce dařila a byla jsem spokojená.“

 „Myslím si, že jsem s dětmi navázala vynikající kontakt, děti si mě oblíbily a tím byla moje práce s nimi jednodušší.“

„Při mluvení používám nářečí, ale mluvit spisovnou češtinou už se mi daří čím dál víc“

„Moji slabou stránku vidím v občasném užívání hovorové češtiny místo spisovné. Jsem si toho vědoma a pracuji na tom.“

    „Těžko se mi ze školy odcházelo, bude se mi po 1. A moc stýskat.“

    „Praxe se mi líbila a už dnes se těším na svoji pedagogickou budoucnost.“

  Do sebehodnocení, vyjádření jejich vlastních zkušeností, často ještě zcela spontánně vyjádřených, nezpracovaných, se promítá splnění či nesplnění očekávaného, osobní přístup, osobnostní vybavenost studentů zralých, racionálně i emočně vyvážených, ale i studentů s pochybnostmi a strachem, studentů přemýšlejících, objevujících a stále hledajících.

  Není třeba komentovat více, obavy se rozplynou, zůstanou vzniklé otevřené hluboké emocionální vazby, ke kterým se už ne jako studenti, ale jako hotoví učitelé budou vracet a na ně navazovat.

  Vždyť už na této závěrečné praxi studenti odvedli kus své každodenní, někdy více, někdy méně viditelné práce. Jistě, byli pod vedením zkušených učitelů, kteří jim otevřeně sdělovali plusy i mínusy jejich sledovaných „výstupů“.

  A právě zde se seznámíme s tím, jak hodnotící učitelé vidí práci „končících studentů“ a „začínajících učitelů“ :

  „Studentka je výborně připravena. Přípravy byly perfektně rozpracované, hodiny promyšlené, nápadité…k dětem má pěkný vztah, vystupování příjemné, klidné. Dobře kombinovala tradiční metody výuky s netradičními.“

„K dětem má hezký vztah, ale když bylo potřeba, byla přísná.“

„Zajímavě pracovala s hlasem, má přirozenou autoritu…“

„Prostřednictvím hry vedla děti k diskuzi, vyjadřování vlastních názorů, pocitů…“

„Velmi pěkné tvořivé schopnosti byly zaznamenány ve výtvarné a pracovní výchově – netradiční práce i netradiční materiály.“

„V českém jazyce studentka předvedla výborné hodiny.“

„V prvouce měla možnost i částečně improvizovat.“

„Studentka se zúčastnila mnoha náslechů dyslektické nápravy a má dobré znalosti.“

„Má pěkný přístup k žákům s poruchami. Vymyslela zajímavá cvičení.“

„Bravurně si poradila s postiženými žáky. Spousty akcí se zúčastnila z vlastní iniciativy.“

„Studentka má v oblasti speciální pedagogiky velmi dobré znalosti, využívá řadu pomůcek vlastní výroby, střídá činnosti. Děti pracují se zájmem a na tyto hodiny se těší.“

„Studentka se zajímala o život ve škole i mimo ni….“

„Přejeme jí mnoho elánu v jejím prvním i dalších působištích.“

„Děkuji Vám i vaší studentce a přeji všem mnoho úspěchů v práci.“

  Jak krásně se čtou tato slova díků, pochval, uznání. Jak jsou důležitá, povzbudivá, působící…

  Jestliže zkušený učitel zaučuje začínajícího učitele se vší důsledností, vzájemnou důvěrou, pochopením, pak dává velký vklad do jeho budoucnosti.

  Ovšem naši studenti také okusili jak chutná uznání od dětí, třeba jen formou poděkování, nakreslení obrázku, pohlazení, obdivného pohledu do očí… Nelze na ně zapomenout.

  30. 5. 2003
  PhDr. Ladislava Křišťanová,
Ústav pedagogiky a psychologie pro primární vzdělávání  PdF UHK