Základní škola s experimentálním programem "Heksenketel" (čarodějnický kotel) v Assenu

V kurikulu této školy se promítají prvky různých alternativních programů - Jenského plánu, Daltonského plánu a metod  Marie Montessori. Školu navštěvuje asi 200 dětí ve věku od 4 do 12 let. Počet žáků ve třídách se pohybuje v rozmezí 25 - 30 dětí. Budova školy je plně uzpůsobena kreativní výuce, vyučuje se ve všech prostorách (na chodbách, na zahradě atd.). Učební prostředí je velice rozmanité, což nabízí dětem velké množství podnětů k seberealizaci.

Projekt MUZEUM je projekt celoškolní, to znamená že se v určité formě zúčastní všechny děti. Projekt trvá asi 1 měsíc. Projekt nastínil v hrubých rysech ředitel školy, dále se výuka realizuje podle žáků a učitelů. Projekt je "procesem" a je tedy v každém okamžiku "otevřený". Respektují se nové nápady a požadavky žáků, kterým se vyučující snaží vyhovět.

  Projekt vrcholí závěrečnou prezentací, na které se podílejí i rodiče jako přímí účastníci.
1. Uvítání při vstupu do školy - každý obdrží program prezentace projektu


 2. Výrobky dětí z projektu "Museum", které si rodiče mohou zakoupit. Získaná finanční částka slouží škole k financování materiálů na další projekty.3. Děti v kostýmech, které si samy vyrobily.

 4. Při prezentaci projektu nesmí chybět malé občerstvení


 


5. Děti prodávají v obchodě občerstvení a své výrobky rodičům6. V doprovodu dětí si rodiče prohlížejí školu.7. Věštírna8. Přišli se podívat také sourozenci9. Kostým čarodějnice10. Výstava výrobků ve třídě