Křesťanská základní škola s Jenským plánem "De Regenboog" (Duha) v Assenu.

V době naší návštěvy vrcholily přípravy na prezentaci projektu "Komunikace".
Celá škola organizuje jednou až dvakrát do roka společný projekt. Projekt je zakončen dvěmi prezentacemi: Dopoledne je dvouhodinová prezentace pro žáky a učitele školy, asi o týden později se koná večerní prezentací pro rodiče, která trvá rovněž asi 2 hodiny. Na tyto prezentace si každá třída připraví vlastní program vztahující se k tématu projektu. Následující obrázky dokumentují večerní prezentaci.


1. Rodiče si prohlížejí třídy, které jsou vyzdobeny výrobky dětí.


2. Práce všech žáků - na stránce telefonního seznamu je nalepený symbol telefonu.


3.  V tělocvičně hrají žáci divadlo - předvádějí různé formy komunikace v jednotlivých zemích.