Projekt: PODZIM

Projekt byl uskutečněn na malotřídní ZŠ v Ostrově s dětmi 1. a 2. ročníku.

Činnosti vztahující se k oblastem učiva:

1. Prvouka: Vycházka - pozorování podzimních změn v přírodě, sběr přírodnin (kaštany, šípky, trnky, barevné listy, suché traviny), seznámení se stavbou stromu (kořeny, kmen, koruna).

2. Sloh: Povídání o podzimu a o ptácích, kteří odlétají do teplých krajin (vlaštovky, čápi) a kteří zde v zimě zůstávají (kosi, vrabci, sýkorky).

3. Psaní: Kreslení a vybarvování ptáčků pastelkami (1. roč. - uvolňovací cviky - cvičení horní kličky). 
Vymyslet a napsat jednoduché věty o ptáčcích, o podzimu. Tyto věty potom vystřihnout a nalepit na balicí papíry k nakresleným ptáčkům (2. roč.).

4. Pracovní činnosti: Vyrábění podzimních stromů (kresba kmene olejovými křídami nebo vodovými barvami, dolepení koruny barevnými listy).
 
5. Hudební výchova: Zpívání písniček: "Vlaštovičko, leť", "V zahradě na hrušce sedává kos". Rytmizace písniček, hraní na hudební nástroje.

Výsledek naší práce jsme nakonec vyfotografovali (klikni na obrázku, ukáže se větší):

 
tridam.jpg (88863 bytes)


V rámci asistentské praxe projekt zpracovala Hana Hamplová, 3. roč. KS ZS1, PS.