Čarodějnice

Malý projekt pro 1. nebo 2.  třídu

(Přibližná doba trvání projektu - 2 x 45 minut)

Pohádkové bytosti vždy vzbuzovaly zájem dětí a provokovaly jejich fantazii. Proč toho nevyužít při výuce? Nabízí se celá řada možností.

V malém třídním projektu využijeme téma "Čarodějnice" ve čtyřech oblastech:

1. Literární výchova:

Četba ukázky z knihy Malá čarodějnice od J. Preusslera, popřípadě četba pohádky.


2. Rozvíjení komunikativních dovedností:

Společná činnost, uspořádání židliček v kruhu:
Nejprve se každý nějakým způsobem upraví, vytvoří ze sebe čarodějnici.  Společné povídání o tom, ve kterých pohádkách se čarodějnice vyskytují, jak vypadají, kde bydlí,  zda a jak lidem škodí a jaké další představy o nich děti mají.

3. Pohybová výchova: 

Za doprovodu hudby předvádění různých tanečních kreací -  "rej čarodejnic".

4. Výtvarná výchova:

Nakreslení - namalování výkresu čarodějnice. Zachytit ji v pohybu, zdůraznit vlastnosti, které má. Použití voskových pastelek a vodových barev.

Závěrečné povídání:

Každé z dětí představilo svůj výkres, povědělo něco o jeho obsahu (jméno čarodějnice, kde žije, čím se zabývá apod.). Všechny výkresy se vyvěsily na "výstavní provázek".

Projekt byl uskutečněn v 1. třídě ZŠ SNP v Hradci Králové v únoru 2002 v rámci pedagogické praxe.  


Ukázky některých výkresů:

   


Zpracovala při volitelném semináři Didaktické využívání internetu studentka 3. ročníku PdF UHK Eva Špačková.