Projekt: Čert a Mikuláš - pro 2. ročník, začátek prosince

Motivace - brzy přijde Čert s Mikulášem, a proto bychom se měli o nich více dozvědět a dobře se na ně připravit
Průběh projektu:

1) Komunitní kruh - děti si vyprávějí své vlastní zážitky s Čertem a Mikulášem, kde všude se s nimi mohou setkat

2) Děti se rozezpívají a naučí se novou píseň pro Čerta a Mikuláše a snaží se píseň ztvárnit pohybově

3) Matematika - slovní úlohy na téma Čert a Mikuláš, každá skupina sedící u jednoho stolu vymyslí svou vlastní slovní úlohu, kterou ostatní počítají (skupiny si mění místa)

4) Geometrie - každý 1 ks A4 bílý papír, společně jaké se dají vytvořit geometrické tvary různým přehnutím papíru a potom nastříháním (co vznikne když …, jak vytvoříš …). Ve skupinkách se snaží složit Čerta z geometrických tvarů, které jim vznikly a nalepí ho na barevný A3 papír.

5)Český jazyk - četba pohádky Čert a Mikuláš, otázky a diskuse k příběhu (porozumění a uvědomělost čtení)

6) Výtvarná výchova - kreslení či malování vztahující se k přečtené pohádce

7) Závěr - výstava prací, sdělení si dojmů, jak se nám pracovalo, co se nám líbilo a co ne, zpěv písně pro Čerta a Mikuláše 


Pro zápočet za "asistentskou praxi" zpracoval Robert Kočí, 3. ročník kombinovaného studia.

Uskutečníte-li tento projekt v prosinci 2003, zašlete obrázky z jeho průběhu a výkresy jako přílohu e-mailu na adresu: vladimir.vaclavik@uhk.cz.
Zprávu o vašem projektu uložíme do "digitální skříně" na serveru http://kmen.uhk.cz, kde si je bude moci každý prohlédnout.