Projekt: Cestování

Tento projekt je vypracován pro 5. ročník. Projekt byl realizován v ZŠ Chroustovice.


Postup:
· v kruhu na koberci společné povídání na téma "cestování"
· rozdělení do skupin - náhodné přiřazení (např. losováním) státu
· každá skupina dostane potřebný materiál k daným činnostem (slepá mapa + úkoly, karty, tabulky, otázky k danému státu)
· vysvětlení úkolů

1. VLASTIVĚDA
- vypracování úkolů ke slepé mapě, vyhledání odpovědí na zadané otázky (v knihách, učebnici, na internetu,… )

2. PŘÍRODOVĚDA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA
- vyhledání typických živočichů a rostlin (žáci vypíší na předem připravené karty - doplní název, znaky, zvláštnosti,…) a na druhou stranu nakreslí zvířátko -  rostlinu
3. MATEMATIKA
- výpočty vzdáleností (x krát dál, blíž, o x blíž, dál)
- porovnání počtu obyvatel některých měst (výpočty a další údaje doplní do tabulky)

4. HUDEBNÍ VÝCHOVA + ANGLICKÝ JAZYK
- poslechy skladeb, písní v jazycích daných zemí
- naučíme se 1 píseň (podle toho, jakému jazyku se učí) + překlad textu do rodného jazyka (práce s cizojazyčným slovníkem)

5. ČESKÝ JAZYK
- vlastní jména x obecná
- vyprávění - podělení se o získané informace, pocity (na koberci)


Připravila: Lenka Zárubová, 3. ročník kombinovaného studia ZS 1