22. dubna 2002 pořádala Základní škola K.J.Erbena v Miletíně projekt s názvem:

     Den země    


Denní program:
    -  8.00 Zahájení
    -  8.30 Vystoupení žáků 1.stupně
    - 10.00 Vystoupení žáků 2. stupně
    - 11.30 Přírodovědná stezka
    - 13.00 Zhodnocení

Zahájení
Zahájení proběhlo v osm hodin, kdy ředitelka školy přednesla historii vzniku svátku Dne Země. Dále popřála všem účinkujícím hodně štěstí při vystoupeních a tak zahájila celý projekt.

Vystoupení žáků 1.stupně
V půl deváté vystoupili se svým programem žáci prvních až pátých tříd. Každá třída si připravila scénku, která se nějakým způsobem týkala oslav Dne Země.

Vystoupení žáků 2.stupně
V deset hodin přišli na řadu žáci z druhého stupně. Každá třída si připravila vystoupení, kde zajímavým způsobem poreferovali o jednom z pěti kontinentů.

Přírodovědná soutěž
Na půl jedenáctou byla připravena přírodovědná soutěž pro žáky prvního stupně. Soutěžil každý sám za sebe a zároveň i za třídu. Soutěž připravovali učitelé za spolupráce s žáky šestých až devátých tříd. Soutěž se skládala z různých stanovišť, na nichž museli děti plnit zajímavé úkoly. Nejoblíbenějším stanovištěm bylo místo, kde měli děti vybrat a zapsat jednotlivé předměty poházené po zemi, které by se v přírodě něměly vyskytovat /např. plastové lahve, plechovky, igelitové sáčky, atd./

Zhodnocení
Na závěr se všichni sešli ve školní tělocvičně. Zde byli pochváleni a rozvinula se tu i zajímavá diskuse o přírodě a jejím významu.


Zpracovala při volitelném semináři "Didaktické využívání internetu" Renata Velichová, IV. ročník ZS 1

Zpět na začátek