DEN ZEMĚ

 

 

V pátek 22. 4. 2005 proběhl na Základní škole Žižkov v Kutné Hoře projektový den "Den Země", v rámci projektu "Živly ožívají".

Žáci měli možnost se v průběhu tohoto školního roku seznámit se živly oheň, vzduch a voda. Nyní přišel na řadu poslední živel - země.

Projekt se uskutečnil v rámci celostátního svátku Země - Den Země, který právě připadl na pátek 22. 4. 2005.

 

 

A jak prožili tento den žáci ve 3.A?

 

Třídní učitelka Mgr. Radka Krejdlová si pro děti připravila opravdu pěkně zpracovaný projekt.

Vše začalo raním povídáním o Zemi. Na koberci ležel namalovaný obraz Země a děti měly napsat na papírek vše, co o Zemi vědí. Poté se o to podělily s ostatními a položili svůj papírek na Zemi. Druhý úkol byl takový, že děti měly napsat na papírek to, co by se dnes z projektového dne rády dozvěděly.

 

Projekt pokračoval dále tak, že se děti zapsaly do jednotlivých skupin, stanovišť, pracovišť, dílen - např. "chráněná zvířata", "hokusy pokusy", ateliér "Špíňáci" apod. Paní učitelka pak dětem v jednotlivých skupinách vysvětlila jejich práci a předala jim pracovní listy.

 

Děti ve skupinkách pracovaly a plnily si své úkoly. Tak například. "Špíňáci" se zabývali znečištěním vody, v ateliéru "hokusy pokusy" měly děti pozorovat život žížaly, "Tygříci" a "Gorily" získávali nové informace o těchto chráněných zvířatech apod.

 

Poslední hodinu jednotlivé dílny prezentovaly svou práci. "Tříďáci" se podělili s ostatními o tom, jak správně třídit odpadky, "Gorily" předaly ostatním nové poznatky a děti v dílně "hokusy pokusy" prezentovaly své poznatky ohledně žížaly.

 

Paní učitelka se na konci dne zeptala všech dětí, co si odnesly z hodiny, co si zapamatovaly, a na památku každému dala na krk památeční medaili na Den Země.

 

 

Zde je několik fotek z projektového dne:

 

Pro další informace o škole klikni sem.