PROJEKT  DRAK  V 1. ROČNÍKU  ZŠ BOJANOV

  Projekt vychází z učiva probíraného v prvouce.

 Úvodní rozhovor s dětmi (kruh):  Jak trávíte krásné slunečné odpoledne v těchto podzimních dnech? Rozhovor o obrázcích Josefa Lady a porovnávání dnešního způsobu života s tím dřívějším. V čem je lepší nebo horší,jak se změnilo oblečení, jaké se hrály hry tehdy a nyní?
Děti si přinesou z domu 4 draky.

 Zařazení témat podle jednotlivých oblastí:

Český jazyk

Báseň Jiřího Žáčka  "Pouštění draka".

Využít rozhovoru, kdy jeden žák je drak a druhý mu odpovídá.

Vyprávění pohádek o dracích, které děti znají. Jsou to draci opravdoví? Jak takový drak asi vypadá? Máme ve třídě také takové? Popisování našich draků.

Na papíry – uvolňovací cviky jak drak létá – elipsy, kroužky, kruhy atd.

Matematika

Počítání do 4. Na ocásku draka žáci hledají správně napsané číslice od 1 do 4 a tomu odpovídající počet teček z dominových karet. Řazení číslic podle velikosti vzestupně i sestupně.

Z drakova ocasu vytvoříme znaménka <, >, =  a přiřazujeme číslice, tečky malované koláče.

 

Výtvarná výchova

Zapíjení barev do mokrého podkladu s dokreslením svého vlastního draka pomocí dřívka a tuše (viz obrázek).

Kolik má tvůj drak mašlí na ocásku? Je to méně nebo více než ten, kterého přinesli tví spolužáci? Kolik draků by si musel dokreslit, aby si měl 4? Pouštěli jste už draka a s kým?

 

Tělesná výchova

 S celou třídou jsme šli na nedaleký kopec a vyzkoušeli draky, které si žáci přinesli. Byl příznivý vítr, což  umožnilo jejich vzlétnutí.

 

Závěr: Myslím, že celý projekt se dětem líbil, obzvláště veliký úspěch slavilo pouštění draka. Byl to pro ně nezapomenutelný zážitek.

(podzim 2002)


(Klikněte na obrázek, ukáže se větší)