Projekt: Kniha – zábava i poučení
( určeno pro 3. ročník )


Projekt má seznámit děti s knihou jako celkem – napsáním, výrobou, distribucí, obsahem. Děti pracují s různými encyklopediemi, atlasy zvířat, rostlin apod. Besedují ve třídě o své nejoblíbenější knize. Navštíví městskou knihovnu. Vyvrcholením celého projektu je vytvoření "Velké knihy příběhů žáků 3.A"

Náměty k jednotlivým předmětům :

Český jazyk:
mluvnice - KNIHA – skloňovat, příbuzná slova, tvorba vět, významový okruh, připojit vhodná přídavná jména, slovesa,…
sloh – vypravování svého příběhu
čtení – návštěva žákovské a městské knihovny, třídní beseda o knížkách, třídní výstavka knížek

Výtvarná výchova:
1. téma - ilustrace příběhu do Velké knihy příběhů 
2. téma – návštěva knihovny

Pracovní činnosti:
výroba Velké knihy příběhů žáků 3.A 
výroba obalů na knihy do žákovské knihovny

Prvouka:
povolání, která jsou spojena s knihou – můžeme využít i pohybovou činnost - pantomimu, výroba knihy, encyklopedie a naučné knihy o zvířatech a rostlinách,…..

Matematika :
hra na obchod  –  využijeme knih z výstavky (oceníme a kupujeme) 
různé slovní úkoly

Několik obrázků z naší práce při projektu:

kni2.jpg (83380 bytes) kni3.jpg (83714 bytes) kni5.jpg (95749 bytes)
Moje oblíbená knížka Návštěva v městské knihovně Jak to vypadá v knihovně
kni4.jpg (109084 bytes) kni6.jpg (286018 bytes) kni1.jpg (100457 bytes)
Píšeme svůj příběh do Velké knihy Jedna stránka naší knihy Naše třída

Zpracovala : Jana Svěráková, 2. ročník kombinovaného studia učitelství ZS 1, PdF UHK