Projekt: Krajina mého domova

(Určeno pro 3. ročník)

   1.    Prvouka

Probrat učivo dle osnov z učebnice pro 3. ročník.
Vycházka na blízký kopec, ve skupinách vytvořit plán krajiny (okolní obce, vodstvo, kopce, významná místa).

   2.    Český jazyk

Přečíst nebo vyprávět místní pověsti.
Popis krajiny, města, památky - například formou dopisu kamarádovi (kamarádce).
Text k reklamnímu letáku (viz Vv).

     3. Výtvarná výchova

Malba krajiny nebo památky.
Reklamní leták k návštěvě našeho města.

     4. Matematika

Podle mapy např. přes průsvitný papír označit naše město a okolní města - obce jako body, rýsovat mezi nimi spojnice jako úsečky. Počítat vzdálenosti.


Ukázky žákovských prací:

zde klikni       zde klikni


(Zpracovala: Karolína Pátková, 3. ročník kombinovaného studia učitelství ZS 1, PdF UHK)