Výprava do Kuksu

1. Pozorování během výpravy:
- sledování zastávek vlaku,
- sledování času,
- sledování okolí: příroda (fauna a flóra), dopravní prostředky, zajímavosti,
- sledování počasí.

2. Odhad vzdálenosti a hloubky vodní nádrže.

3. Seznámení s turistickými značkami.
Kterou cestou se dostaneme k zámku? Kudy k Betlému? Kolik km ještě půjdeme? Jak se dostaneme zpět k nádraží?

4. Sledování dopravních značek.

5. Zámek Kuks.
Sochy neřestí a ctností. Hledání znaků dané neřesti a ctnosti. Najdi svou sochu podle obrázku a namaluj pocit, který v tobě socha vyvolává - malba suchý pastel na balicí papír.

6. Šipkovaná
Orientace v terénu, chůze podle pochodových značek z přírodnin, hledání úkolů a jejich plnění, hledání pokladu.

7. Různé hry:
Schovávaná v trávě, škatulata, molekuly, strikembal, hod šiškou na cíl a do dálky, foukání do pampelišky, chůze po kládě, přeskok přes příkop.

… a co jsme nestihli: 
Malování Betlému přírodninami (hlína, tráva, pampelišky,…), stavby domečků pro lesní skřítky

… a pokračování ve škole: 
Děti píší zážitky z výletu do svého Psaníčka, přinesli jsme si z lesa zajímavé přírodniny, které využijeme ve výtvarné výchově, orientace na mapě.(klikni na obrázku, ukáže se větší)

obr1.jpg (95117 bytes) obr2.jpg (100193 bytes)
Na schodišti před zámkem Příroda v okolí Kuksu
zaznamy.jpg (136679 bytes)
Každá skupinka pořizovala během výpravy záznamy

Zpracovala a s třídou 2. B ZŠ Habrmanova v Hradci Králové realizovala Barbora Krchová