Projekt "Kůň"

Pro 3. třídu

Doba trvání: jeden den

Pomůcky: obrázky koní, balicí papír, novinový papír, výtvarné potřeby, encyklopedie

- Všude ve třídě visí obrázky a fotografie koní.
- Na úvod sedí děti v kroužku a vyprávějí o svých zážitcích ze setkání s živým koněm, o svých pocitech a přáních.
- Vyprávíme si a společně jmenujeme vše, co o koni již víme (prvouka).
- Všichni namalují obrázek koně (vyber barvu, jakou máš na koni nejraději), dají svému koni jméno, společně si obrázky prohlížíme. Každý přilepí svůj obrázek na společný plakát (výtvarná výchova).
- Práce s encyklopediemi: Každý vyhledá něco zajímavého o koni, co dříve nevěděl a napíše to na plakát pod svého koně (prvouka), společně si novinky přečteme.
- Na tabuli visí tři archy papíru, děti chodí a na první píší podstatná jména, která mají něco společného s koněm (seno, hříva, hříbě atd.), na druhý arch slovesa (skáče, kluše atd.), na třetí přídavná jména (hnědý, rychlý.) Všichni se vzájemně doplňují (český jazyk).
- Každý má za úkol vypočítat dvě slovní úlohy o koních a jednu vymyslet pro své spolužáky. Každý přečte svou úlohu a děti ji zpaměti řeší. Kdo má výsledek, přihlásí se (matematika).
- Během dne si zpíváme písničky o koních a posloucháme CD (hudební výchova).
- Výroba koníka z novinového papíru (výtvarná výchova).
- Na závěr si vyprávíme, co to znamená mít nějakého koníčka. Děti dostanou za úkol ptát se svých blízkých, jakého mají koníčka a nejzajímavější odpověď napsat na kartičku ve tvaru koně.
- Za několik dní se vracíme k tématu "koníček" a vytváříme plakát "máš nějakého koníčka?"

Výsledky našeho projektu jsme vyfotografovali:

kun1.jpg (88619 bytes) kun3.jpg (73292 bytes) kun2.jpg (89870 bytes)