Jednodenní projekt "MOŘE"

Podívejte se na projekt, který jsme realizovali s dětmi z 5. A ZŠ Komenského v Nové Pace

Nejprve děti pracují s pracovními listy, mapou a zpracovávají informace o moři, které později předají ostatním

Dále jsme pokračovali v povídání o moři, děti si navzájem předávaly informace a zapisovaly si nové poznatky do sešitu.
Samozřejmě nechyběla ani důležitá ukázka na mapě.

Zbylý čas děti věnovaly výtvarnému zpracování tématu moře. Zvolila jsem techniku gumotisku a sami můžete posoudit, jak děti zapojily svoji fantazii.


Zpracovala při volitelném semináři "Didaktické využívání internetu" Věra Malínská, 3. ročník ZS 1 /PS