Náš projekt:  Nakupujeme

1. Čtení
Kapitola z knihy Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové "Anna a já jdeme nakupovat".
Úkoly:
Převyprávěj, nakresli obrázek.
Dokážeš vyjmenovat, co všechno dívky měly nakoupit?
Vytvoř jim lísteček se soupisem nákupu.
Chodíš také sám nakupovat? Stalo se ti něco podobného?

2. Pracovní činnosti I
Společně si nalepíme obchodní dům.
Každý žák (dvojice, skupina) může vytvořit vlastní oddělení obchodního domu.
Pomůcky: Čtvrtka, obrázky, lepidlo.
od.jpg (205025 bytes)
3. Matematika
Počítáme s obchodním domem, který jsme si vytvořili:
Ceny jednotlivých výrobků může učitel měnit podle stupně obtížnosti právě probíraného učiva
Žáci mohou mít jednoduché papírové peníze, tvoří úlohy např. : mám 100,- Kč
Příklady:
Koupím si: autíčko za 50,- Kč, panenku za 13,- Kč, dva rohlíky za 3,- Kč, mléko za 12,- Kč
Zaplatím celkem: 50 + 13 + 3 + 12 = 78,- Kč
Zbylo mi: 100 - 78 = 22,- Kč
Lze využívat i k vyplnění volného času žáků s rychlejším pracovním tempem

4. Výtvarná výchova
Společně si vytvoříme celé městečko s obchody, každý žák udělá městský dům s obchodem:
Žáci dostanou čtvrtku s obrysem domu, ve spodní části udělají obchod - vymyslí název, majitele atd. ve vrchní části jsou okna. Dveře i okna jdou otevírat, v oknech jsou skutečné záclonky.
Ze všech domů složíme společné městečko.
Pomůcky: Čtvrtka, barvy, lepidlo, nůžky, fixy, zbytky látek

obchod.jpg (204706 bytes)


Náš školní obchod
Můžeme si udělat "skutečný" obchod s pultem, košíky atd.

5. Pracovní vyučování II.
Vyrábíme různé napodobeniny zboží, například:
Perníčky - zdobené bělobou
Drogistické zboží - krabičky - vlastní návrh obalu
Knížky, omalovánky, noviny...
Potraviny, oděvy... 
Můžeme umístit jako samostatný koutek v učebně, nástěnku 

zbozi.jpg (181479 bytes)


Další využití :

6. Matematika - různé ceny, tvoření slovních úloh
7. Cizí jazyk - vyhledávání slovíček, ceny - číslovky, konverzace v obchodě 
8. Prvouka - "scénky" z obchodu, slušné chování
9. Český jazyk - sloh
Vyprávění: Jak jsem šel nakupovat (skutečná či smyšlená úloha)

Uvedené činnosti je možné sdružit do kratšího časového úseku.
Lze je využít při společné i samostatné práci, ve skupině i při práci jednotlivce.
Téma nakupování se dá využít téměř ve všech vyučovacích předmětech.


Projekt byl uskutečněn ve 4. třídě ZŠ Dolní Radechová
Zpracovala: Vendula Hejzlarová, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 3. ročník - kombinované studium, Pedagogická fakulta UHK