Projekt: OCEÁNY A MOŘE

Projekt byl uskutečněn v 5. třídě (speciální třída pro děti se specifickými potřebami učení) v ZŠ Konečná 1884 v Havlíčkově Brodě


Motivace
Žáci se nejprve shromáždili u tabule, kde jim byly sděleny cíle dne, proběhl
rozhovor o obrázku nakresleném na tabuli- podíl pevniny a moří a oceánů,
objasnění rozdílu oceánu a moře.

1. Vlastivěda

Žáci nejprve pracovali ve dvou skupinách (celkem 12 žáků), vyhledávali názvy
moří, oceánů, průlivů, zálivů v nástěnných mapách, malých mapkách, na
globusu, v knihách a zapisovali je na tabuli. V závěru si obě skupiny práci
zkontrolovaly a žáci si zahráli didaktickou hru „Hledejte mě“.

2. Český jazyk, Ekologická výchova, Hudební výchova
V půlkruhu na židličkách diskutovali žáci o ekologické větě, napsané na tabuli - o ohrožení života v oceánech a mořích. V této větě společně určili slovní druhy.
Odměnou za dobrou spolupráci jim bylo samostatné vyhledávání písní s tématikou
„voda“ v nabídnutých zpěvnících, které si pak u klavíru společně zazpívali (např. "V jedné mořské pustině").

3. Přírodověda, Matematika
Žáci se nejprve seznámili se skupinami živočichů, kteří žijí v mořích a
oceánech. Poté pracovali ve třech skupinách. Na koberci vyhledávali v encyklopediích a knihách různé zajímavosti o živočiších, a ty pak prezentovali druhým
skupinám. 
Další práce následovala u magnetické tabule, kde na proužcích čtvrtky byly
vypsané názvy některých živočichů a jejich délky v různých jednotkách.
Žáci provedli převod těchto jednotek na společnou jednotku (metry) a poté
řadili živočichy na magnetickou tabuli podle velikosti a zároveň procvičovali
termíny - je menší, je větší a o kolik.
Závěrem vyhledávali v encyklopedii názvy ulit mořských měkkýšů, napsali je
na kartičky a uspořádali výstavku.

4. – 5. Výtvarná výchova, Literární výchova
Téma Oceány a moře žáci ztvárňovali i ve výtvarné výchově - temperou a tuší na
libovolný formát. Pracovali volně v prostoru třídy. Při práci poslouchali pohádku Malá mořská víla.

Celkové zhodnocení projektu.
Žáci byli velmi aktivní, po celou dobu tohoto vyučování plně zaujatí. Bylo
evidentní, že je tato forma práce bavila a všechny úkoly plnili s nadšením
a elánem. Za vzájemnou spolupráci, která byla nepostradatelná, byli pochváleni
a odměněni „zlatým delfínkem“.

image002.jpg (46543 bytes)  image006.jpg (108543 bytes) image004.jpg (107384 bytes)

(Klikni na obrázku, ukáže se větší)

Projekt připravila a realizovala: Soňa Švejdová, 3. ročník ZS 1 (PS), kombinované studium