Projekt:  Padá listí, zlaté, rudé

Tento projekt byl realizován v Speciální mateřské škole ve Velkých Losinách – v nultém ročníku ZŠ, v říjnu 2003

Děti  6-8 let se specifickými poruchami myšlení, učení, s poruchami pohybového ústrojí a děti po mozkové obrně.

Osnova:

  1. léto – obláčky – rozfoukávání obláčků - procvičování barev

podzim - vítr Severák - dechová gymnastika

strom - vytváří dítě - na něm papírové listy - opadávají - báseň „Padá listí, zlaté, rudé“- jazykové činnosti:  Rozhovor na téma podzim - rozvíjení poznávání

celodenní vycházka do lesa – hledání pokladu – jehličnatý les – hledáme listnatý strom!! z říkanky

listnatý les – našli jsme náš dub a poklad – sazenici malého stromu. Procvičování  malý – velký, při cestě zpět plníme úkoly – lesní zvířata – RP, sbíráme listy pro další práci – Pracovní vyučování,Výtvarná výchova

      2.   rozhovor o vycházce – samostatné vyjadřování

            Matematické  představy – velký, malý

            Pracovní činnosti – výroba draka z listí

            Hudební činnosti – píseň: „Vyletěl si pyšný drak“

            Estetické činnosti – výstava draků v prostoru třídy

       3. práce s knihou L. Freyové  - Sbírka motýlů

           Literární činnosti -   poslech  příběhu O stromu – ztvárnění příběhu s hudbou,  

            pohybem ,výroba stromu

           Pracovní  činnosti –Vv – malba stromu - prstové barvy

            Hmatové hry  vnímání podle hmatu, estetické vnímání

       4. Závěr

Průběh projektu:

 1.den

Rozhovor na koberci, podzimní tématika. Motivace – pomyslný skřítek sleduje proměny počasí. Vítr rozfoukává obláčky z dlaní dětí, děti dávají barvu svému obláčku, zašeptají ji a vypustí obláček do vzduchu (barvy). Obloha plná obláčků, přiletí vítr severák rozfouká obláčky, listí na stromech. (Dechová.gymnastika – foukání do barevných papírků).

Báseň – Padá listí zlaté, rudé – nácvik

Terezka se postaví jako strom, nastaví dlaně vzhůru. Lepím na její oblečení listy, děti mi pomáhají. 

                 Padá  listí zlaté, rudé, (odtrhávám lístečky, které létají na děti),
                 Je ho plná zahrada. 
                 A co potom padat bude, 
                 Až to listí opadá? 
                
Potom bude padat sníh, (sypu na strom jemné bílé papírky), 
                 Co je všude na větvích.

 Děti báseň zaujala, důležitý vizuální kontakt. Skřítek přihlíží, zve děti do lesa hledat poklad. Protože jsou zde děti  s pohybovým postižením, jdou s námi i rodiče na celodopolední výlet s plněním úkolů a závěrečným hledáním pokladu.

Vycházka do jehličnatého lesa – hledáme listnatý strom z říkanky. Děti nemohou strom najít, proč? Hledáme listnatý les, plníme úkoly, rozlišujeme  stromy, jmenujeme lesní zvířata. Opakujeme si říkanku. Nacházíme velký dub u jehož kořenů je poklad - sazenice malého stromečku,  který  společně zasadíme, zalijeme a hovoříme o počátcích všeho bytí – semínko -sazenice – strom, podobně u člověka.

Matematické představy – malý, velký

Při návratu sbíráme listy, které použijeme při pracovní a výtvarné výchově.

 2.den

 Společným rozhovorem o včerejší vycházce do lesa si připomeneme podzim, podzimní říkankou navodíme atmosféru, pracujeme s nasbíraným listím.

Pracovní činnosti – výroba draka z listí, hlava z tvrdého papíru, ocas navlečeme z čerstvých listů. Každé dítě má svého draka, se kterým podle svých možností poletuje po třídě.

Hudební činnosti - zpěv písně  "Vyletěl si pyšný drak".

Slova jsme zkoušeli již při výrobě draka (zpíváme každý den s kytarou a flétnou).

Estetické činnosti – děti si vytvoří výstavu z draků, listí na síti pověšené pod stropem herny.

 3.den

 Práce s knihou - rozhovor o knize - výroba papíru ze dřeva, ze stromu

Kniha Leny Freyové „Sbírka motýlů“- příběh O stromu

Pomůcky k výrobě stromu - kmen z Polykarpovy stavebnice, tvrdý papír, listy, lepidlo,kazeta s hudbou

Děti společně vyrobí strom. Na Polykarpovu stavebnici přilepí papír, pokreslí ho voskovými pasteli, a tak vyrobí kmen. Z tvrdého kartonu mačkají větve (procvičení jemné motoriky ruky.) Strom je bez listí, ale proč? Odpověď je v příběhu  "O stromu". Četba podbarvená hudbou o tom, jak strom vyrostl, na jaře se zazelenal, na podzim opadal. O zvířátkách okolo něj. Na závěr strom usychá, ale nikdy nezemře - spojí se se zemí a připraví tak měkkou přikrývku pro nový strom. Loučení s dubem, na kterém již nerostou listy, kterému zvířátka a ostatní stromy dají ještě jednou korunu z barevných listů celého lesa.

Děti lepí barevné lístečky, které nasbíraly, mnohé mají slzy v očích. Je to dojemný příběh, který zaujal i děti s velmi nízkou hladinou soustředěnosti. Strom nám zůstal v herně, děti kolem něj chodí opatrně a s úctou.

Pracovní činnosti + výtvarné činnosti

 Malba stromu na velký výkres. Společná práce - děti si prstovými barvami natřou holá chodidla a vyšlapávají kmen. Listy otiskují rukama nabarvenýma temperou, barvy podzimu.

Zařazeny i hmatové hry - poznávání podle hmatu, vnímání hebkosti, drsnosti, krásy.

 ZÁVĚR PROJEKTU: V našem stromě bydlí pomyslný skřítek, který nás pozoruje a líbí se mu vše, co jsme vyrobili a co jsme se naučili.

Podzim máme krásný a po něm nastane …ZIMA.

 HODNOCENÍ:

Projekt byl úspěšně proveden v říjnu 2003. Účastnilo se 8 dětí nultého ročníku SPMŠ. 4 děti byly v lázeňském léčení samostatně, 4 děti s maminkami, které pracovaly s námi. Vzhledem k postižení mentálního i pohybového rázu byly úkoly zadávány s přihlédnutím k individuálním schopnostem dětí. Všechny děti byly zapojeny do společné práce a tvořily tým. Pracovaly se zaujetím a nadšením. Výrobky si odvážely domů.

Náš projekt dokumentují následující fotografie:

 listi1.jpg (128230 bytes) listi2.jpg (90524 bytes) listi3.jpg (92718 bytes) listi4.jpg (86449 bytes)
listi5.jpg (386095 bytes) listi6.jpg (95046 bytes) listi7.jpg (68219 bytes) listi8.jpg (62428 bytes)

 Zpracovala: Zdeňka Kadláčková 2. ročník ZS1 - KS1 PdF Univerzity Hradec Králové