PODZIM

Projekt pro 3. třídu

Doba trvání projektu – 5 vyučovacích hodin.

ÚVOD:  Povídání v kruhu na koberci na téma PODZIM. (Podzimní měsíce, práce na zahrádce i na poli, pouštění draka, opadávání listů,…).

1. Výtvarná výchova

Nanášení barev podzimu vodovými barvami na velkou čtvrtku – rozpíjení barev.

2. Český jazyk

Hledání slov podřadných a souřadných (jabloň, jablko,…).
Doplňovací cvičení.
Vymýšlení vět oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a přacích vztahujících se k podzimu (práce ve skupinách).

3. Matematika

Procvičování slovních úloh na násobení, dělení, sčítání a odčítání v oboru 100.
Děti vymýšlejí „podzimní“ slovní úlohy, pracují ve dvojicích.

4. Čtení

Báseň - Listopad (čítanka str. 31), rozbor básně.
Křížovka s tajenkou.

5. Pracovní činnosti

Z obarvených velkých čtvrtek děti vystřihují různé tvary listů. Listy nalepují na strom.

Závěrečná společná činnost v kruhu na koberci:  Děti zhodnotí, jak se jim práce povedla, jak se jim spolu pracovalo a na jakém projektu by chtěly pracovat příště.

Celým dnem se prolínají písničky a říkadla o podzimu – rytmizace.

Děda dřímá na židli,                                             Chvilku vítr suší bláto,
babka míchá povidly.                                           chvilku slunce sype zlato.

Jejich vnouček malý klouček                               Chvilku liják bubnuje,
běží domů přes palouček.                                    takové to v říjnu je.

Rychle, babi, dědo, vstaň,
švestek je tu plná stráň.


Základní pomůcky a materiál: Čtvrtky A4, vodové barvy, silný kulatý štětec, nůžky, lepidlo, karton na kmen.

Ukázka výsledné práce:

 

Projekt byl uskutečněn v říjnu 2002 ve 3. A (27 žáků) v Základní škole Lázně Bělohrad.
(třídní učitelka Eva Nekovaříková)