Projekt: Praha - hlavní město České republiky

Projekt byl uskutečněn v 5. ročníku ZŠ Broumov - Velká Ves

Přibližná doba trvání projektu 4 vyučovací hodiny

1. Český jazyk - sloh: slohová cvičení:

- vypravování (V Praze na výletě)
- úvaha (Ztracen v Praze)
- rozlišení pohádky, pověsti báje

2. Matematika:

-  porovnávání rozlohy měst, počtu obyvatel ...(čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování velkých čísel
-  odhad vzdálenosti, výšky množství
-  vymýšlení slovních úloh podle údajů z encyklopedií

3. Vlastivěda:

-  povídání o Praze, o významných památkách
-  obrázek ze "stověžaté Prahy"

4. Pracovní činnosti:

- výroba papírových domů


Ukázky dětských prací z projektu:

praha1.jpg (58042 bytes) praha2.jpg (31946 bytes)

 

Zpracovala: Jana Šmegrová, 3. ročník ZS 1/KS