Rodový erb
Projekt pro 4. třídu ZŠ.

Tento projekt vznikl na základě probíraného učiva ve vlastivědě - Slované a slovanské rody.
Motivace:
Každý žák ve třídě je členem nějakého rodu (rodiny), který má svou historii a tradici. Pokusíme se vytvořit rodový (rodinný) erb, který by rod (rodinu) co nejvíce vystihl.

Projekt se prolíná do těchto předmětů (oblastí učiva):

1. Vlastivěda: 
Návaznost na učivo o Slovanech, o životě slovanských rodů, seznámení s pojmy - rod, erb, heraldika.

2. Český jazyk - čtení: 
Ve třídě byly k dispozici knihy, kde si žáci v průběhu týdne mohli přečíst něco o vzniku erbů, prohlédnout si erby středověkých rodů, seznámit se s některými pravidly heraldiky.

3. Český jazyk - sloh:
Žáci krátce písemně podle osnovy představili svůj rod.

4. Matematika:
Tento předmět byl zahrnut do projektu vymyšleným příběhem o životě rodu Břečků a žáci měli řešit slovní úlohy ze života tohoto rodu.

5. Výtvarná výchova:
Hlavní náplní projektu bylo výtvarně ztvárnit rodový (rodinný) erb. Žáci měli možnost vybrat si techniku práce. Tvar erbu mohli mít podle šablony nebo svůj, ale podle heraldických pravidel.

Závěr :
Většina žáků se v průběhu týdenní přípravy na ztvárnění rodového erbu připravila zodpovědně a s nadšením. Žáci nosili do školy návrhy erbů, konzultovali jsme spolu možnosti provedení, barvy. Některé děti se snažili svůj rod popsat dál do historie, aby erb byl co nejvýstižnější.
Na závěr projektu při společném sezení dostal každý žák příležitost představit svůj rod a jeho erb.


Ukázky prací (klikněte na obrázku, ukáže se větší):

svorcovi.jpg (124795 bytes) esvorcovi.jpg (108658 bytes)
mochowi.jpg (94847 bytes) emochowi.jpg (104127 bytes)

Projekt byl uskutečněn ve 4. C ZŠ V Domcích v Trutnově v říjnu 2002.