Projekt: "O třech prasátkách"

Projekt byl realizován v dopolední činnosti pro neslyšící děti ze 4. třídy. Práce s dětmi na projektu mi trvala 5 vyučovacích hodin během 14 dní. Téma pohádky je spjato s různými vyučovacími  předměty:  Čj - literární výchova, dramatická výchova, prvouka, výtvarná výchova a pracovní výchova. Vím, že děti milují dramatickou výchovu - vzbuzuje v nich zájem o četbu ve znakovém jazyce a rády vymýšlí podle vlastních představ.

Český jazyk s literární výchovou:
Výklad porozumění textu pohádky ve znakovém jazyce. Zpětná vazba na mé otázky o tom, zda pohádce opravdu rozuměly. Poskládání rozstříhaných obrázků - postupně podle obsahu od začátku pohádky až do konce.

Dramatická výchova:
Je spjata s literární výchovou. Cílem je vyjasnit a pochopit text pohádky. Dramatizace - hraní pantomimy, každý dostane svou roli. Děti na sobě mají kostýmy, které máme ve škole, nebo si je vyrobíme sami při pracovní výchově. Cílem dramatizace je zachytit děj pohybem, zdůraznit vlastnosti postav v pohádce apod.

Prvouka:
Debata ve skupině o tom, jak si každý sám představuje to, až bude dospělý, postaví se sám na vlastní nohy a bude žít bez rodičů. Najde svou vlastní cestu a bude sbírat vlastní zkušenosti. Bude poznávat nové lidi a svět. Postaví si také vlastní domov ... apod.

Pracovní vyučování:
Přinesení materiálů (tenké dřevo, cihly, sláma). Výroba tří domečků ze slámy, ze dřeva a nakonec z cihel. Možnost porovnání, který domeček je nejpevnější.

Výtvarná výchova:
Práce ve skupinách. Vymalování tří pláten - příprava kulis na vystoupení v Kolíně. Použití temperových a vodových barev.

Závěr projektu:
Společné povídání o naší práci, co se nejvíc líbilo nebo co nejvíc pobavilo. Jak se hrálo v kostýmu při dramatické výchově. Připomínky - co se líbí nebo co se nelíbí... Děti se nejvíc těší na vystoupení divadla v Kolíně.
Sbírání poznatků pro další projekt

Pomůcky:
Papíry, vystřihované obrázky, pohádková knížka, kostýmy na hraní, tři plátna, vodové a temperové barvy, štětce, tužky, tenké dřevo, sláma, cihly, niť, nůžky


Fotografie pořízené při práci na projektu (klikněte na obrázku - ukáže se větší)

P10.jpg (66559 bytes) P1.jpg (57288 bytes) P14.jpg (53096 bytes) P12.jpg (67638 bytes) P13.jpg (46317 bytes)


P6a.JPG (34049 bytes) P11.jpg (68347 bytes) P8.jpg (77642 bytes) P9.jpg (96647 bytes) P5.jpg (96717 bytes)

 

P2.jpg (59484 bytes) P4.jpg (94840 bytes) P3.jpg (93418 bytes)

Zpracovala: Tereza Neničková, 3. ročník K-ZS 1 - PSN