Projekt VESMÍR v 5. ročníku ZŠ Komenského, Náchod

Projekt vychází z učiva probíraného v přírodovědě.

Vesmírné týmy Galaxianů, Venušanů, Marťanů atd. proletí vesmírem, kde na zastávkách (Slunce, Země, Neptun…) plní úkoly. Pro odlišení se jednotlivé týmy domluvily na společném oblečení a předem si také připravily polotovar své vesmírné lodi.

Zařazení témat podle jednotlivých oblastí učiva:

Český jazyk

V textech o jednotlivých objektech Sluneční soustavy doplňování i/y - zejm. vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem a koncovky podstatných jmen, vyhledávání a určování slovních druhů, určování zákl. skl. dvojic a mluvnických kategorií podstatných jmen a sloves. Slohová práce - co zajímavého jsme si přivezli z cestování vesmírem a příběh, který se k tomu váže. Vyhledávání informací z textu.

Matematika

Počítání již zvládnutých početních operací v oboru celých čísel, práce s velkými čísly, zaokrouhlování velkých čísel, slovní úlohy.

Přírodověda

Uplatnění získaných znalostí z hodin přírodovědy, vyhledávání podrobnějších informací v encyklopediích, vytvoření poměrového modelu Sluneční soustavy, viz. foto. 

Pracovní vyučování

Vytvoření modelu kosmické lodi, ve které tým proletěl svou cestu vesmírem.

Hudební výchova

Kulturní důstojník týmu (dítě, které vládne hudebním nástrojem) naučí ostatní danou píseň o hvězdičkách.

Výtvarná výchova

Ztvárnění domovské planety, závěrečná instalace všech získaných materiálů.

Během projektu jsme pořídili několik fotografií:

 MARTANE.JPG (96789 bytes) saturnane.jpg (80807 bytes) KAPELA.JPG (58053 bytes)
Marťané Saturňané Kapela
 MODELSS1.JPG (278985 bytes) MODELSS2.JPG (119854 bytes) TRIDA.JPG (106895 bytes)
Model sluneční soustavy Model sluneční soustavy Naše třída