Projekt: Naše zoologická zahrada

 Projekt byl uskutečněn na málotřídní ZŠ Dolní Radechová se skupinou dětí 1., 2. a 3. ročníku (paní učitelka Vendula Hejzlarová).

Postup:

 Společná činnost (kruh): Vyprávění o návštěvě zoologické zahrady, zadání úkolu: „Vytvoříme si vlastní ZOO!“

Úkoly v jednotlivých oblastech učiva:

1. Prvouka:  Výběr oblíbeného zvířete, jednoduchý nákres, zjištění zajímavosti o „svém“ zvířeti. Vysvětlení nutnosti spolupráce, dohoda o rozdělení některých úkolů.

 Práce ve skupinkách: vyhledání přesného názvu zvířete v encyklopedii, zjištění základních informací.

 2. Pracovní činnosti: Výroba zvířátek kašírováním novinového papíru na drátěnou kostru (tuto kostru je třeba některým žákům předem připravit).

 3.  Výtvarná výchova: Obarvení zvířátek, nakreslení zvířátek, nakreslení stromů, plotů.

 Společná výroba zoologické zahrady – ohrady, ploty, tabulky, stromy, výběhy.

4.  Český jazyk – sloh: "Vymyslete a napište jednoduchý příběhu o svém zvířátku!"

Výsledek naší práce jsme nakonec vyfotografovali:

A zde je jeden z příběhů o zvířátku:

(Klikni na obrázku a ukáže se ti větší)

 

Závěrečná společná činnost (kruh): Jak se nám naše práce povedla,  jak se nám spolu pracovalo. Jaký projekt si uděláme příště.

  Základní pomůcky a materiál: Papíry, čtvrtky, lepidlo, vodové barvy