Projekt: Moje oblíbené zvířátko
Věková skupina: 5. třída, jednodenní projekt
Projekt připravila a realizovala v ZŠ Bojanov Jitka Klaudová

Tento projekt vznikl na základě probíraného učiva v anglickém jazyce. V průběhu tohoto jednodenního projektu byly propojeny následující vyučovací předměty: anglický jazyk, matematika, český jazyk, výtvarná výchova.
Celková doba trvání projektu: 5 vyučovacích hodin.
Děti už předem znaly téma projektu a byly zainteresovány také do jeho přípravy, která se týkala zjišťování některých údajů, ale také výzdoby třídy. Sešlo se nám několik krásných plyšových, ale dokonce i živých zvířátek (křeček, želva, rybičky). Přestože se u nás ve škole zvoní pravidelně po 45 minutách, tento den jsme na to zapomněli a propojili jsme všechny předměty dohromady. Přestávky si dělaly děti dle svých individuálních potřeb.

ANGLICKÝ JAZYK
V učebnici měly děti text "My pet", práce s tímto textem.
Každý si přinesl fotografii svého zvířátka a popisoval ho.
Povídání o oblíbených zvířátkách v Anglii a v USA.

MATEMATIKA
Děti si měly zjistit váhu a délku svého nejoblíbenějšího zvířátka.
Tyto údaje jsme využívali při porovnávání čísel, převádění jednotek a zaokrouhlování.
a/ seřaď od nejmenšího po největší ......
b/ zaokrouhli na desítky
c/ převeď na gramy

ČESKÝ JAZYK
Píšeme s dětmi vypravování o tom, co jsme zažili s naším oblíbeným zvířátkem. Po dokončení prací jsme si sedli všichni na koberec, děti četly své příběhy.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
Nakonec jsme s dětmi modelovali zvířátka se slaného těsta.

Příprava těsta: 150 g mouky, 150 g soli, voda - pečeme v troubě při teplotě 50°C
asi 30 - 40 minut, nakonec zvířátka pomalujeme vodovými barvami a přestříkáme bezbarvým lakem.

Při této činnosti byla krásně uvolněná atmosféra, dětem se práce dařila.
Z výtvorů vznikla výstavka v zadní části třídy. Některé děti ještě své zvířátko nakreslily a přinesly výkres druhý den do školy na nástěnku.

obr1.jpg (112845 bytes) obr2.jpg (46231 bytes)

(Klikni na obrázku, ukáže se větší.)