Projekt:                               Vesmír   

Projekt je určen pro žáky pátých ročníků OŠ.

Vyučující: Roman Pospíšil    KZS 1 PS

Činnosti při vlastivědě a výtvarné výchově:

 

Ø     Modelování planet.

 

Ø     Vyhledávání na internetu.

 

 

Ø     Modely raket a raketoplánů.

 

Ø     Hvězdná obloha.

Činnosti vztahující se k oblastem učiva

 

Vlastivěda a přírodověda:Žáci získávají informace pomocí encyklopedií a   

                                          internetu.

 

Ø    Seznámení se s planetami sluneční soustavy.

Ø    Hvězdná obloha (souhvězdí, určení severní sv. strany).

Ø    Informace o tělesech  ve vesmíru.

Ø    Cesty kosmonautů do vesmíru.

 

Matematika:Zjišťování číselných údajů u planet.

 

Ø    Záznam hodnot hmotností a průměru planet a jejich  vzestupné seřazení.

Ø    Záznam teploty nejnižší a nejvyšší.

Ø    Určení vzdálenosti  Země od Slunce a vedlejších planet.

 

Český jazyk: Vyprávění vlastního sci-fi příběhu.

 

Výtvarná výchova:Modelování planet v daném poměru a vytvoření vesmíru.

 

Ø    Na různě nafouknuté balonky  lepíme postupně vrstvy papíru.

Ø    Barevně přiblížit povrch planet.

Ø    Připevnění planet sluneční soustavy na strop třídy.