Vzdělávací portál KMEN

Portál KMEN je umístěn na stránkách Univerzity Hradec Králové, což je patrné z jeho adresy - kmen.uhk.cz. Tento vzdělávací portál je určen studentkám a studentům učitelství, učitelkám a učitelům, rodičům i všem ostatním zájemcům o problematiku vzdělávání na prvním stupni základní školy a v oblasti předškolního vzdělávání. Je určen dětem - žákyním a žákům prvního stupně, neboť k získání počítačové gramotnosti vede nejschůdnější cesta přes časté používání počítačů. A nemá to být jen pasivní užívání, nýbrž i spoluúčast na vytváření různých textů a webových stránek, které je možné prostřednictvím internetu nabídnout ostatním.

Obsah portálu kmen.uhk.cz vytváří Ústav primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, garantem je člen ústavu PhDr. Vladimír Václavík, Ph.D. (vladimir.vaclavik@uhk.cz).

Obsah je zaměřen především na primární vzdělávání, tedy na první stupeň základní školy, kde se pokládají základy obecné gramotnosti a samozřejmě i počítačové gramotnosti. Na tvorbě obsahu spolupracují studenti a studentky včetně posluchaček a posluchačů kombinované (dálkové) formy studia. Ke spolupráci se mohou přihlásit i školy – učitelky a učitelé i děti. V oblasti vzdělávání nabízí internet netušené možnosti a server kmen.uhk.cz chce některé z těchto možností poskytnout.

Portál kmen.uhk.cz se nyní zaměřuje na 3 oblasti:

1. Mezinárodní projekt "Představujeme se – naše třída". Tímto projektem byl podporován vstup České republiky do Evropské unie, byla rozvíjena počítačová gramotnost, výuka cizích jazyků a didaktické inovace – jmenovitě projektové vyučování.

2. Digitální skříň je určena k ukládání nejrůznějších příspěvků žákyň a žáků z jednotlivých oblastí vzdělávání na prvním stupni. Umožní vzájemné seznamování s těmito příspěvky.

3. Informace pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – zde jsou soustřeďovány  různé příspěvky k aktuálním problémům primární a preprimární edukace.

Portál KMEN byl otevřen v září 2000. Ve své době splnil především informační účel - ukázal, jak je možné využívat ICT při vyučování.

Jako ukázka je na internetu ponecháván přístupný i v dalších letech.