Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Masarykova základní škola Čermná nad Orlicí, II. třída

 Škola - Schule - School
Masarykova základní škola
Čermná nad Orlicí
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] II. - 3. a 4. ročník, 10 chlapců, 7 dívek
[D] II. - 3. und 4. Jahr, 10 Jungen, 7 Mädchen
[GB] II. - 3rd and 4th year, 10 boys, 7 girls
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematiku, anglický jazyk, německý jazyk, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou a pracovní výchovu, hudební výchovu a nejraději máme tělesnou výchovu a prvouku.
[D] Tschechisch, Mathe, Englisch, Deutsch ... Am liebsten haben wir Sport.
[GB] Czech language, maths, English and German languages, elementary sciences, arts, crafts, music. We like PT and elementary sciences most of all.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Když je pěkné počasí, učíme se na školní zahradě.
[D] Wenn das Wetter schön ist, lernen wir in unserem Schulgarten.
[GB] If the weather is nice we learn in the schoolgarden.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město leží ve východních Čechách, nedaleko jsou Orlické hory.
[D] Unsere Stadt liegt in Ostböhmen, unweit ist das Adlergebirge.
[GB] Our town is in Eastern Bohemia. The Eagle Mountins are not very far from us.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nedaleko je Babiččino údolí, kde žila spisovatelka Božena Němcová.
[D] Unweit ist "Babiččino údolí" (ein Tal), wo die Schriftstellerin B. Němcová wohnte.
[GB] The region of "Babiččino údolí" where the writer B. Němcová lived, is close our town.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger