Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Plzeň - Černice, 2. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola Plzeň - Černice Základní škola
Plzeň - Černice
U Školy 7.
317 06
Tel: 019/7240128
www: http://www.zscernice.pilsedu.cz
e-mail: zscernice@volny.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
Naše třída [CZ] 2.A, 10 chlapců, 12 děvčata, třídní učitelka: Jana Šístková
[D] 2.A, 10 Jungen, 12 Mädchen, Klassenlehrerin: Jana Šístková
[GB] 2.A, 10 boys, 12 girls, Teacher: Jana Šístková
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
Co se učíme [CZ] Matematiku, český jazyk, prvouku, dramatickou výchovu, čtení, tvořivé psaní, naslouchání, říkat své názory a hodnotit svoji práci.
[D] Mathematik, tschechische Sprache, Wissenschaften um die Gesellschaft, dramatische Erziehung, Lesen, schäpferisches Schreiben, Anhören, unsere Meinungen sagen und unsere Arbeit bewerben.
[GB] What do we learn? Mathemathics, Czech language, Science, Drama, Reading, Creative writing, Listening; we learn how to express our opinions and how to evaluate our work.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
Zajímavost ve třídě [CZ]
 • Ve škole pracujeme v centrech (český jazyk, matemetika, objevy, ateliér) a děti si samy volí, kde ten den budou pracovat.
 • Den začínáme v kruhu na koberci, kde debatujeme a čteme ranní zprávu.
 • Máme pravidla, která nám pomáhají k tomu, aby nám ve škole bylo dobře a každý týden hodnotíme, jak se nám je daří dodržovat a co je třeba zlepšit.
 • Máme své zástupce ve školním parlamentu.
[D]
 • In der Schule arbeiten wir in den Zentrum (tschechische Sprache, mathematik, Entdeckungen,…) und die Kinder wählen selbs aus, wo werden sie währed desTages arbeiten.
 • Der Tag beginnen wir im Kreis auf dem Teppich, wo sprechen wir und lesen die Morgennachricht.
 • Wir haben Vorschrifften, die uns helfen, damit wir uns in der Schule gut (wohl) füllen und jede Woche bewerben wir, wie wir die Vorschrifften einhalten und was brauchen wir verbessern.
 • Wir haben unsere Vertretern in der Schulparlament.
[GB]
 • We work in activity centers ( Czech language, Maths, Science, Arts). Children can chose any activity they want to do that day.
 • Every day begins by our morning meeting, when we sit down on a carpet in a circle and we discuss and read our morning news.
 • We've got some rules that help us to feel well in our school and every week we evaluate ourselves, how good we are in keeping these rules and what is to be improved.
 • We have got our representatives in our school parliament.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše škola se nachází v největším městě západních Čech. Leží na okraji Plzně, v části Černice. Plzeň je vyhlášené město piva.
[D] Unsere Schule befindet sich in der grössten Stadt des Westböhmen. Sie liegt am Rande Plzeň, in dem Teil Černice. Plzeň ist berümte Stadt des Bieres.
[GB] Where can you find our school? You have to visit the largest town of West Bohemia. It is situated in the outskirts of Pilsen, in the part called Černice. Pilsen is very famous for its bier.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V krásném okolí můžete najít( nebo navštívit) okouzlující zámek Kozel a nádhernými zahradami nebo zámek Nebílovy, kde se každý rok koná festival divadelních souborů. V blízkosti naší školy se nachází monumentální zřícenina hradu Radyně.
[D] Im schönen Umgebung können wir das Schloss Kozel mit den herrlichen Gärten oder das Schloss Nebílovy besuchen, wo jedes Jahr findet das Festival den Theateransambel statt. In der Nähe unserer Schule befindet sich monumentalte Ruine der Burg Radyně.
[GB] In a beatiful landscape you can find ( can visit) charming castle Kozel with its beautiful gardens or castle Nebílovy where drama festival takes place every year. Nearby our school there are monumental ruins of historical castle Radyně.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger