Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Deštné v Orlických horách, 4. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola
Deštné v Orlických horách
517 91
e-mail: -
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 4., 11 chlapců, 3 děvčata, třídní učitelka: Jarmila Škodová
[D] 4.B, 11 Jungen, 3 Mädchen, Klassenlehrerin: Jarmila Skodova
[GB] 4.B, 11 boys, 3 girls, Teacher: Jarmila Skodova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, vlastivědu, přírodovědu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, pracovní vyučování, hudební výchovu, anglický jazyk
[D] Mathematik, Tschechisch, Erdkunde, Biologie, Malen, Sport, Arbeitfach, Musik, Englisch
[GB] Maths, Czech language, geography, natural science, arts, P.T., crafts, music, English
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Staráme se o naše malé spolužáky - prvňáky (jsme společně v jedné třídě).
[D] Wir sorgen für unsere kleinen Mitschüler - die erste Klasse.
[GB] We look after our little schoolmates - the 1st class.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše vesnice leží ve východních Čechách v centru Orlických hor.
[D] Unseres Dorf liegt im Ostböhmen - in dem Zentrum des Adlergebirge.
[GB] Our village is situated in Eastern Bohemia in the centre of the Eagle Mountains.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nejvyšší hora Orlických hor je Velká Deštná (1115m)
[D] Der höchste Berg des Adlergebirge ist die Grosse Destna (1115m)
[GB] The highest mountain of the Eagle Mountains is the Big Destna (1115m)


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger