Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Mandysova, Hradec Králové, třída 4.B

 Škola - Schule - School
Základní škola
Mandysova 1434
500 12 Hradec Králové 12
e-mail: zsmandysova@zsmandysova.pvtnet.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 4.B, 10 chlapců, 19 děvčat, třídní učitelka: Jitka Berková
[D] 4.B, 10 Jungen 19 Mädchen, Klassenlehrerin: Jitka Berkova
[GB] 4.B, 10 boys, 19 girls, Teacher: Jitka Berkova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, cizí jazyk, vlastivědu, přírodovědu...
[D]
[GB] Maths, Czech language, foreign language, elementary sciences,...
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Nad tabulí visí obraz prezidenta, který stále vidíme.
[D]
[GB] The picture of our president hangs above the blackboard. We can see it all the time.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město je centrum východních Čech.
[D] Unsere Stad ist das Zentrum des Ostböhmens.
[GB] Our town is centre of Eastern Bohemia.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Na obrázku je Vysoká škola pedagogická a za ní Bílá věž.
[D]
[GB] Teachers' Training College and the White Tower are in the picture.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger