Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Užhorodská 39, Košice, Slovensko, třída 3. B.

 Škola - Schule - School
Základní škola
Užhorodská 39
040 11 Košice
Slovensko
e-mail: zsu@zsuzhorodska.sk
www.zsuzhorodska.sk
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] Naša trieda 3. B, 18 chlapcov, 8 dievčat, triedna učitelka Edita Petrašovičová
[D] 3. B, 18 Jungen 8 Mädchen, Klassenlehrerin: Edita Petrašovičová
[GB] 3. B, 18 boys, 8 girls, Class teacher: Edita Petrašovičová
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Čo sa učíme Matematiku, slovenský jazyk, prvouku, cizí jazyk, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, pracovní vyučování, tělesnou výchovu. Nejraději máme tělocvik, matematiku a cizí jazyk.
[D] Mathematik,Slowakisch, Naturkunde, Heimatkunde, Bildende-und Musikerziehung, Turnen, Deutch, Englisch,Informatik. Zu den beliebtesten gehören: Mathematik, Informatik und Turnen.
[GB] We learn: Maths, Czech, Social studies, English and German, Art, Music, Craft, P.E. Our favourite subjects are P.E., Maths and foreigen languages.
Girlst take care of the plants in the classroom
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Chlapci hrajú futbal. Svoje družstvá pomenovali FC Barcelona a Manchester United. Hrajú triednu ligu majstrov. Dievčatá súťažia v skákaní škôlok na gume. Deti si skrášľujú okná maľbami kvetov a zvierat. Každý týždeň je vyhlásený správny chlapec a správne dievča triedy.
[D] Die Jungen spielen Fussball. Ihre Manschaften heissen: FC Barcelona und Manchester United. Sie spielen die klasse Meisterliga. Die Mädchen spiele verschiedene Springspiele. Die Kinder schmücken die Fenster in der Klasse mit den Blumen- und Tieremalen. Jede Woche werden: "der rechte" Jung und "das rechte" Mädchen bekanntgemacht.
[GB] The boys play football. They named their teams FC Barcelona and Manchester United. They play the Champions' ligue in the class. The children paint flowers and animals on the windows. A smart boy and a smart girl is choosed in the every week.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Mesto Košice má prekrásne historické jadro. Je v ňom gotický kostol.
[D] Die Stadt hat einen herrlichen, historischen Kerk. In der Stadt befinden sich : - die gotiche Kirche - der Dom der heiligen Elisabeth, Urbans Turm, Mikluš - Kerker, Michaels Kapelle, Statuengruppe. Durch die Fusszone fliesst der künstliche bach. An der "singende" Fontäne und am Glockenspiel erholen sich die Leute. jedes Jahr feiert man Košice-Tage mit verschidenen Atraktionen. Im Oktober läuft es der internationale Marathonlauf.
[GB] The city has got beautiful historical centre. There is the church in gothic style.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Na okraji mesta je "Detská železnica" s vláčikmi na prepravu ľudí do rekreačného zariadenia Alpinka.
[D] Am Rande der Stadt befindet sich "die kinder Eisenbahn" mit den kleinen Zügen, damit befördern sich die Leute bis Alpinka - eine Erholungseinrichtung.
[GB] Outside the town is the Kids` railway witch takes people to the recreational place Alpinka.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger