Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Staničná 13, Košice, 3.B

 Škola - Schule - School
Základná škola
Staničná 13
040 01 Košice
Slovensko
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] 3.B, 15 dievčat, 12 chlapcov, triedna učiteľka: Kamila Nagyová
[D] 3.B, 15 Mädchen, 12 Jungen, Klasslehrerin: Kamila Nagyova
[GB] 3.B, 15 girls, 12 boys, teacher: Kamila Nagyova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Slovenský a anglický jazyk, sloh, čítanie, matematika, geometria, vlastiveda, prírodoveda, hudobná výchova, výtvarná výchova, technická výchova a telesná výchova.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1230. Je to krásne mesto s mnohými historickými pamiatkami. Najznámejšie sú: Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. michala a Urbanova veža v centre mesta, Galéria Júliusa Jakaba v barokovo-klasicistnom paláci, Miklušova väznica a Východoslovenské muzeum.
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Turisticky aktraktívne je okolie Košíc, výletné miesta Bankov, Alpínka, Jahodná, ojedinelý studený gejzír v Herľanoch, Jasov, Zádielska dolia. Naša trieda navštívila aj Bardejovské kúpele, kde sa nám veľmi páčil skanzen v prírode.
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger