Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Lanškroun - Dolní Třešňovec, 1. a 3. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola
Lanškroun - Dolní Třešňovec 24
563 01 Lanškroun
zsdtresn@inlan.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] I. - 1. a 3. ročník, 7 chlapců, 7 dívek, třídní učitel: Dalena Beníšková
[D] I. - 1. und 3. Jahr, 7 Jungen, 7 Mädchen, Klassenlehrerin: Dalena Beniskova
[GB] I. - 1st and 3rd year, 7 boys, 7 girls, Teacher: Dalena Beniskova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, čtení, prvouku, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu, hudební výchovu, pracovní činnosti. Nejraději máme matematiku a výtvarnou výchovu.
[D] Mathe, Tschechisch, Lesen, Malen, Sport, Musik... Am liebsten haben wir Mathe und Malen.
[GB] Maths, Czech language, reading, elementary sciences, arts, PT, music, crafts. We like maths and arts most of all.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] K naší třídě patří "žlutý pokoj - hudebna". Při vyučování si zde často čteme, zpíváme, hrajeme hry. O přetávce si zde hrajeme, kreslíme...
[D] Zu unserer Klasse gehörst das gelbe Zimmer - Musikklasse. Während das unterrchts Lesen wir hier oft, signen, spielen.
[GB] A yellow "music" room belongs to our classroom. We can read here, sing songs, play games.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Dolní Třešňovec je součástí města Lanškroun, které se nachází ve východních Čechách, v okrese Ústí nad Orlicí.
[D] Dolni Tresnovec ist ein Teil der Stadt Lanskroun, die sich in Ostböhmen befindet, im Kreis Usti nad Orlici.
[GB] Dolni Tresnovec is a part of the town of Lanskroun, lying in Eastern Bohemia.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Lanškrouně na náměstí Jana Marka Marků je krásná renesanční radnice z 16. století
[D] In Lanskroun - auf dem J.M.Marku-Platz - ist ein schönes Renessaincce-Rathaus aus dem 16. Jht.
[GB] The town of Lanskroun has a beautiful Renaissance townhall dating back to 16th century.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger