Představujeme se 1999/2000
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Vrchlického Liberec, 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Vrchlického 17
460 14 Liberec 14
Česká republika
e-mail: skola@zsvrchl.lbc.cz
web site: http://zsvrchl.lbc.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 4.A, třídní učitelka Mgr. Eva Peršínová, 22 žáků - 12 chlapců, 10 dívek
[D] 4.A Klassenlehrerin Eva Peršínová, 22 Schüler - 12 Jungen, 10 Mädchen
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Nejraději máme tělocvik a angličtinu, hned potom kreslení. Při hodinách tělocviku nejraději cvičíme s hudbou nebo na nářadí a hrajeme různé míčové hry. Při angličtině hrajeme různé hry (bingo, domino, žebříky), při kterých procvičujeme novou látku.
[D] Am liebsten haben wir Sport und Englisch, im Englischen spielen wir verschiedene Spiele.
[GB] We like PT and English most of all. We play various games in our English lessons.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Na počítače chodíme každý týden. Využíváme hlavně programy na český jazyk, matematiku a cizí jazyky. Ve školním klubu si můžeme zahrát počítačové hry.
[D] Jede Woche haben wir Computerunterricht und im Schulklub können wir Computerspiele spielen.
[GB] Every week we have lessons on computer operation. We can play computer games in our school club.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město Liberec má asi sto tisíc obyvatel. Leží v liberecké kotlině a obklopují ho Lužické a Jizerské hory. Městem protéká řeka Nisa. První zmínky o Liberci jsou ze 14. století.
[D] Unsere Stadt hat 100000 Bewohner, die erste Erwähnung kommt aus dem 14. Jahrhundert. In der Umgebung befinden sich das Jizerské- und Lužické- Gebirge
[GB] Our town has 10.000 inhabitants. Liberec is mentioned for the first time in the 14th century. The Lužické and Jizerské Mountains are in the surroundings.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Liberci máme krásnou zoologickou zahradu. Byla založena na začátku našeho století a je nejstarší ve střední Evropě. Líbí se nám bílí tygři, lachtani, tučňáci a velký chov dravých ptáků.
[D] In Liberec haben wir einen schönen ZOO- Garten, der ist einer von den ältesten in Mitteleuropa.
[GB] The town of Liberec has a beautiful zoological garden, the oldest one in the central Europe.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger