Představujeme se 1999/2000
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Malšova Lhota, Hradec Králové, 5.třída

 Škola - Schule - School
ZŠ Malšova Lhota
Lhotecká 39
500 09 Hradec Králové

E-mail: ZSMalsLhota@worldmail.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5. třída, 10 chlapců, 5 dívek, třídní učitelka: Pavla Jemelková
[D] 5. Klasse, 10 Jungen, 5 Mädchen, Klasslehrerin: Pavla Jemelkova
[GB] 5th class, 10 boys, 5 girls, teacher: Pavla Jemelkova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk, přírodovědu, vlastivědu, tělesnou výchovu, výtvranou výchovu, hudební výchovu, pracovní výchovu.
[D] Mathematik, Tschechisch, Deutsch, Englisch, Naturgeschichte, Heimatskunde, Sport, Kunst, Musik, Werk- und Handarbeit.
[GB] Math, Czech, German, English, natural history, homeland study, P.E., art, music, technology (working education).
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V naší tělocvičně rádi hrajeme divadlo.
[D] We spielen gerne Theater in unserer Turnhalle.
[GB] We like to perform theater in our gymnasium.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město leží ve východních Čechách na soutoku řek Labe a Orlice.
[D] Unsere Stadt liegt in Ostböhmen auf dem Zusammenfluss der Flüsses Labe und Orlice.
[GB] Our city is situated in Eastern Bohemia at the confluence of the rivers Labe and Orlice.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nedaleko školy je rekreační středisko Stříbrný rybník.
[D] Nicht weit von der Schule liegt das Erholungszentrum "Silberteich" (Stribrny rybnik).
[GB] There is the holiday resort "Silver Pond" (Stribrny rybnik) not far from the school.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger