Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Plhov - Náchod, třída 4.A

 Škola - Schule - School
Základní škola
Plhov - Náchod
Příkopy 1186 547 01 Náchod
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 4.A, 12 chlapců, 13 dívek, třídní učitel: Jaroslav Smrček
[D] 4.A, 12 Jungen, 13 Mädchen, Klassenlehrer: Jaroslav Smrcek
[GB] 4.A, 12 boys, 13 girls, Teacher: Jaroslav Srmcek
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu, vlastivědu, přírodovědu, matematiku, geometrii, sloh, český jazyk, anglický jazky, německý jazyk.
[D] Musik, Sport, Malen, Ortskunde, Mathe, Tschechisch, Englisch, Deutsch.
[GB] Music, PT, arts, elementary sciences, maths, geometry, Czech language, English and German language.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V naší třídě máme plakát Michaela Jordana. Hrál za Chicago Bulls, číslo 23. Je mu 40 let.
[D] In unserer Klasse haben wir einen Poster von Michael Jordan. Er spielte im Team Chicago Bull, Nr. 23, er ist 40.
[GB] We have a poster of Michael Jordan in our class. He used to play for the Chicago Bulls team.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] V Náchodě se narodil spisovatel Josef Škvorecký. Určitě znáte písničku Náchodský zámeček, je to písnička o zámku, který stojí uprostřed města. Náchodem protéká řeka Metuje.
[D] In Nachod ist der Schriftsteller Josef Skvorecky geboren. Es gibt ein tschechisch Lied, wo von Nachod gesingen wird.
[GB] Josef Skvorecky, a writer, was born in our town.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V Náchodě máme zámek. Na dvoře náchodského zámku jsou dva medvědi Ludvík a Dáša.
[D] Wir haben in Nachod ein Schloss. Im Schlosshof sind zwei Bären - Ludvik und Dasa.
[GB] We have a castle in our town. There are two bears in the yard of the castle. Their names are Ludvik and Dasa.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger