Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Nový Bor, třída 3. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
nám. Míru 128
473 01 Nový Bor
e-mail: zs.namesti@clnet.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída 3. A, 8 chlapců, 23 děvčat, třídní učitelka Jitka Bromová
[D] 3. A, 8 Jungen 23 Mädchen, Klassenlehrerin: Jitka Bromova
[GB] 3. A, 8 boys, 23 girls, Class teacher: Jitka Bromova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, prvouku, cizí jazyk, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, pracovní vyučování, tělesnou výchovu. Nejraději máme tělocvik, matematiku a cizí jazyk.
[D] Unsere Unterrichtsfächer: Mathematik, Tschechisch, Heimkunde, English o. Deutsch, Kunst, Musik, Handarbeiten, Sport. Am liebsten haben wir Sport, Mathe und Fremdsprachen.
[GB] We learn: Maths, Czech, Social studies, English and German, Art, Music, Craft, P.E. Our favourite subjects are P.E., Maths and foreigen languages.
Girlst take care of the plants in the classroom
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Mnoho dětí z naší třídy navštěvuje orientační, taneční a keramický kroužek. Jsme třída s rozšířenou výukou jazyků.
[D] Klasseninteressante: Viele Kinder aus unserer Klasse besuchen Orientierungslauf AG, Tanz AG und Keramik AG. Wir sind eine Klasse mit dem verbreiteten Sprachenunterricht.
[GB] Some interesting facts: A lot of children of our class take part in the lessons of cross-country runing, dancing and ceramics. We are a class with extended language learning.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město leží v severních Čechách. Nedaleko jsou Lužické hory.
[D] Unsere Stadt liegt in Nord-Böhmen. In der Nähe gibt es das Lausitzer Gebirge.
[GB] Our town lies in the Northern Bohemia not far from the Lužické mountains.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Zajímavostí našeho okolí je Panská skála, tzv. "Varhany". Velmi navštěvovaný je také hrad Sloup v Čechách.
[D] Eine der vielen Sehenswürdigkeiten unserer Umgebung ist z.B. der Herrenfelsen, sog. "Orgel".
[GB] The most interesting places in the surroundings of Nový Bor are the basalt rock Panská skála ("Organ") and the rock - castle in Sloup.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger