Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola nám. Míru Nový Bor, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základní škola
nám. Míru 128
473 01 Nový Bor
e-mail: zs.namesti@clnet.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída 4. A, 11 chlapců, 23 děvčat, třídní učitelka Alena Adamcová
[D] Unsere Klasse 4. A, 11 Jungen, 23 Mädchen, Klassenlehrerin: Alena Adamcova
[GB] Our class 4.A, 11 boys, 23 girls, Teacher: Alena Adamcova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk, matematiku, vlastivědu, přírodovědu, hudební výchovu, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Nejraději máme tělesnou výchovu, jazyky a přírodovědu.
[D] Unsere Unterrichtsfächer: Tschechisch, Englisch, Deutsch, Mathematik, Heimkunde, Biologie, Musik, Kunst, Handarbeiten, Sport. Am liebsten haben wir Sport, Fremdsprachen und Biolohie.
[GB] What do we rearn: Czech, English, German, Maths, Social studies, Biology, Music, Craft, P. E. Our favourite subjects: P. E., languages and Biology.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Jsme třída s rozšířenou výukou jazyků. Soutěžíme v aktivitě. Za každý mimořádný úkol a výborné znalosti přibývají "céčka".
[D] Wir sind Klasse mit dem verbreiteten Sprachenunterricht. Wir beteilegen uns an einem Aktivität-Wettbewerb. Für jede ausserordentliche Aufgabe und ausgezeichnete Kenntnisse bekommt man Punkte.
[GB] We are a class with extended language learning. We compete in varioua activities and get points in the shape of the letter "C" for excellent results and well done work.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město Nový Bor leží v severních Čechách. Je bránou Lužických hor. V blízkosti se vypíná hora Klíč (765 m).
[D] Unsere Stadt Nový Bor liegt in Nord-Böhmen, sie ist das sog. Lausitzer Gebirge-Tor. In der Stadtnähe ragt der Berg "Klíč" empor (765 M).
[GB] Our town, Nový Bor, is situated in the north of Bohemia. It is the gate of the Lužické mountains. Near the town is the hill Klíč (765 m).
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nový Bor je městem skla světové proslulosti. V jeho okolí jsou borové lesy a pískovcové sklály.
[D] Nový Bor ist die Stadt des Glases. Das Glas ist weltbehrümt. In der Stadtumgebung gibt es Kieferwälder und Sandsteine.
[GB] Nový Bor is a town of glass. In the surroundings of Nový Bor are pine woods and sandstone rocks.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger