Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Základní škola Svobodné Dvory

 Škola - Schule - School
ZŠ Svobodné Dvory
Spojovací 66
503 11 Hradec Králové
e-mail: -
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 14 chlapců, 14 dívek, třídní učitelka: Eva Faltisová
[D] 14 Jungen, 14 Mädchen, Klassenlehrerin: Eva Faltisova
[GB] 14 boys, 14 girls, Teacher: Eva Faltisova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Nejraději máme: práce na počítači (výukové programy), matematické úkoly, psaní příběhů
[D] Am Liebsten: Arbeiten wir am Computer, lösen wir mathematische Aufgaben, schreiben Geschichte.
[GB] Education programmes on computers, maths and story writing are our favourite subjects.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve třídě máme počítač
[D] Wir haben einen Computer in der Klasse.
[GB] We have a computer in our class.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Svobodné Dvory jsou část krajského města Hradec Králové
[D] Unsere Stadt heisst Hradec Králové und liegt in Nord - Ost Tschechien
[GB] Our town Hradec Králové is situated in eastern Bohemia
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Ve výroční dny prusko-rakouské bitvy u Hradce Králové 3.července 1866 se konají v památníku na Chlumu vzpomínkové pietní akce.
[D] In den Jubileumgstagen der preuss - östereichischen Schlacht bei Hradec Králové vom 3. Juli 1866 finden im Denkmasl in Chlum die Gedenk- und Pietätsaktionen statt.
[GB] On the anniversary days of the Prussian - Austrian battle on 3th July 1866 are undertaken memorial services at the monument at Chlum.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger