Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


VS BIPS GRAZ-Krones, Rakousko - Österreich, 2. třída

 Škola - Schule - School
VS BIPS (Bilingual Primary School) GRAZ-Krones, Rakousko - Österreich, 2. třída
Münzgrabenstr. 16
A - 8010 GRAZ
tel./fax: +43-316-82 11 33
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 2., 5 chlapců, 12 dívek, třídní učitelka: Christine Graf/Rita Cocco (rodilý mluvčí)
[D] 2., 5 Jungen, 12 Mädchen, Klassenlehrerin: Christine Graf/Rita Cocco (natire speakerí)
[GB] 2., 5 boys, 12 girls, Teacher: Christine Graf/Rita Cocco (natire speaker)
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning

[CZ] Německý jazyk, matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, pracovní činnosti, tělesnou výchovu, náboženství, angličtinu. Nejraději máme matematiku, německý jazyk a tělesnou výchovu. Vyučuje se dvojjazyčně (německy - anglicky).

[D] Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Bildnerische Erziehung, Musikerziehung, Werkerzihung, Leibesübungen, Religion, Englisch. Am liebsten haben wir Mathematic, Liebeserziehung und Deutsch. Es wird zweisprachig (deutsch - englisch) unterrichtet.
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve škole jsou 4 integrační třídy. Jsme zařazeni do evpropského vzdělávacího projektu Comenius.
[D] Wir haben 4 Integrationsklassen. Wir nehmen an dem Comeniusprojekt (Europeische Bildungsprojekt) teil.
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town

[CZ] Naše město se nachazí na jihu Rakouska. Je 2. největší město v Rakousku a má 252 000 obyvatel.

[D] Unsere Stadt befindet sich im Ost Österreichs. Graz ist die zweitgrösste Stadt Österreichs und hat 252.000 Einwohner.
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ V blízkosti GRAZU se nachází zámek Eggenberg. Způsob stavby zámku je fascinující: 4 věže symbolizující roční období. 12 bran - měsíce, 365 oken - dny jednoho roku.
[D] In der Nähe von GRAZ befindet sich das Schloss Eggenberg. Die Bauweise des Schlosses ist faszinierend: 4 Türme symbolisieren die Jahreszeiten, 12 Tore die Monate, 365 Fenster die Tage eines Jahres.
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger