Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


VS St. Johann, GRAZ - Rakousko 1. třída

 Škola - Schule - School
VS St. Johann GRAZ - Rakousko 1. třída
Mariatrosterstrasse 128
A - 1043 GRAZ
tel./fax: +43-316-323 454
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 3., 14 chlapců, 11 dívek, třídní učitelka: Brigitta Koopmans
[D] 3., 14 Jungen, 11 Mädchen, Klassenlehrerin: Brigitta Koopmans
[GB] 3., 14 boys, 11 girls, Teacher: Brigitta Koopmans
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning

[CZ] Německý jazyk, matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, pracovní činnosti, tělesnou výchovu, náboženství, angličtinu. Nejraději máme výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu. Výuka formou otevřeného vyučování a práce s novými učebními metodami. ( Montessori materiál, práce na stanovištích, práce podle týdenního plánu, projekty).

[D] Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, Bildnerische Erziehung, Musikerziehung, Werkerzihung, Leibesübungen, Religion, Englisch. Am liebsten haben wir Liebeserziehung und Bildnerische Erziehung. Wir lernen im Offenen Unterricht und arbeiten mit neuen Lernformen (Montessori - Material, Stationenbetrieb, Wochenplanarbeit, Projekte)
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Naše škola oslavila v roce 2000 výročí 50 let své existence. Máme třídu ve volné přírodě. Při pěkném počasí se tam učíme, tancujeme, zpíváme a experimentujeme.
[D] Unsere Schule wurde im Jahr 2000 50 Jahre alt. Wir haben eine Freiluftklasse. Bei schönem Wetter wird dort gelernt, getanzt, gesungen und experimentiert.
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town

[CZ] Naše město se nachazí na jihu Rakouska. Je 2. největší město v Rakousku a má 252 000 obyvatel.

[D] Unsere Stadt befindet sich im Ost Österreichs. Graz ist die zweitgrösste Stadt Österreichs und hat 252.000 Einwohner.
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ Nad středem města se tyčí Schlossberg se symbolem města GRAZ, věžními hodinami.
[D] Inmitten der Stadt ehebt sich der Schlossberg mit dem Wahrzeichen von Graz, dem Uhrturm.
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger