Představujeme se
Projekt ÚPPPV PdF VŠP Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Zvláštní škola Hlinsko, třída 8.

 Škola - Schule - School
Zvláštní škola
Blatno 45
539 01 Hlinsko
e-mail: zvs_hlinsko@sendme.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] Naše třída 8, 9 chlapců, 6 děvčat, třídní učitelka Irena Pešková
[D] 8, 9 Jungen 6 Mädchen, Klassenlehrerin: Irena Peskova
[GB] Unsere Klasse 8, 9 boys, 6 girls, Teacher: Irena Peskova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, dějepis, zeměpis, přírodopis, fyziku, občanskou výchovu, pracovní vyučování, hudební výchovu, tělesnou výchovu. Nejraději máme pracovní vyučování a tělesnou výchovu.
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] 22. dubna oslavujeme Den Země (výstava na téma "Ochrana přírody") apod.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město leží ve východních Čechách v okrese Chrudim na severu Českomoravské vrchoviny.
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V centru města je chráněná památka - rezervace lidové architektury "Betlém".
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger