Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Karlov, Benešov, třída 5. B

 Škola - Schule - School
Základní škola Karlov
Na Karlově 372
256 01 Benešov
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5.B, 15 chlapců, 15 dívek, třídní učitelka: Jana Štětinová
[D] 15 Jungen, 15 Mädchen
[GB] 15 boys, 15 girls
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Naše oblíbené předměty jsou tělesná výchova a hudební výchova. Rádi hrajeme hry, zpíváme, počítáme zajímavé úlohy v matematice.
[D] Unsere Lieblingsgegenstände sind Sport u. Singen. Wir spielen gern verschiedene Spile u. rechnen interessante mathematische Aufgaben.
[GB] Our favourite subjects are P.E. and Music - we are fond of games, singing and counting.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Zajímavost ve třídě: Čokoládová knihovna. Naše třída se zúčastnila soutěže o nejhezčí čokoládovou pohádku. Vyhrála čokoládovou knihovnu, zajímavé knížky a sladké čokolády.
[D] Schokoladebücherschrank-die Merkwürdigkeit unserer Klasse.Unsere Klasse hat sich an einem Wettbewerb beteiliegt. Wir haben Schokoladenbücherschrank, süße Schokoladen u. interessante Bücher gewonnen.
[GB] Our class took part in the Chocolate competition. We won the chocolate library, interesting books and sweet chocolates.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Město Benešov leží necelých čtyřicet kilometrů jihovýchodně od Prahy v kraji mezi řekou Sázavou a bájnou horou Blaník.
[D] Die Stadt Benesov liegt 40 km südöstlich von Prag, in den Landschaft zwischen dem Fluß Sázava u. dem sagenhalfen Berg Blaník.
[GB] The town Benesov is situated between the river Sázava and the mythological hill called Blaník, about forty kilometres far from Prague.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nedaleko města Benešov se nachází zámek Konopistě.
[D] Unweit von der Stadt liegt das Schloß Konopistě.
[GB] There is the castle Konopistě near our town.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger