Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Bojanov, 3. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola
Bojanov 90
538 26
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 8 chlapců, 9 děvčat, třídní učitelka Jolana Pochobradská
[D] 8 Jungen, 9 Mädchen, Klassenlehrerin Jolana Pochobradska
[GB] 8 boys, 9 girls, teacher Jolana Pochobradska
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Matematiku, český jazyk, prvouku, výtvarnou výchovu, hudební výchovu, pracovní vyučování, tělocvik. Nejraději máme tělocvik.
[D] Mathematik, Tschechisch, Kunst, Musik, Sport. Am liebsten haben wir Sport.
[GB] Mathematics, czech language, art, music, metallwork, P. E. The most favouurite is gym.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve třídě máme počítač. hrajeme na něm hry.
[D] Wir haben einen Computer in unserem Klassenzimmer. Wir spielen Computerspiele.
[GB] We have got a computer in our class. We play games on the computer.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše vesnice leží ve východních Čechách, 21 km od Chtrudimi.
[D] Unser Dorf befindet sich in Ost-Böhmen, etwa 21 km von der Stadt Chrudim.
[GB] Our village is situated in the East-Bohemia about 21 km from Chrudim.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nejzajímavější je Sečská přehrada.
[D] Am interesantesten ist die Sec - Talsperre.
[GB] The most interesting is the Sec dam.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger