Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Bojanov, 6. třída

 Škola - Schule - School
Základní škola
538 26 Bojanov
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 6. třída, 16 chlapců, 8 dívek, třídní učitelka Jitka Klaudová
[D] Klasse 6, 16 Jungen, 8 Mädchen, Klassenlehrerin Jitka Klaudova
[GB] class 6, 16 boys, 8 girls, teacher: Jitka Klaudova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se matematiku, dějepis, zeměpis, fyziku, cizí jazyky, hudební výchovu, tělesnou výchovu a pracovní činnosti.
[D] Wir lernen Mathematik, Geschichte, Geographie, Physik, fremde Sprachen, Musik, Sport und Werke. Am liebsten haben wir Sport und Werke.
[GB] We learn Mathematics, History, Geography, Physics, foreign languages, Musical Education, Physical Education and worming activities. Our favorite subjects are P. E. and working activities.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Zajímatostí naší třídy je počítač, na kterém společně pracujeme.
[D] Eine interessante Saqche in unserer Klasse ist ein Computer, mit welchem wir zusammen arbeiten.
[GB] The interest of our class is a computer what we work all together width.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše škola se nachází v malé vesnici Bojanov ve východních Čechách.
[D] Unsere Schule befindet sich in einem kleinen Dorf Bojanov in Ostböhmen.
[GB] Our school is situated in a small village Bojanov in the Eastern Bohemia.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Nedaleko školy se rozkládá přehradní nádrž Seč. Chodíme se tam v létě koupat
[D] In der Umgebung der Schule befindet sich die Taalspere Sec. Wir gehen dort im Sommer baden.
[GB] Not far of our school there is Sec dam. We go to swim here in summer.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger