Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí, třída 2. B

 Škola - Schule - School
Základní škola J. A. Komenského
Žerotínova 29
516 12 Brandýs nad Orlicí
E-mail: zsbrand@uo.worldonline.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] II. B, 16 žáků - 7 chlapců, 9 děvčat, třídní učitelka Eva Bláhová
[D] II. B, 16 Schüler - 7 Jungen, 9 Mädchen, Klassenlehrerin Eva Blahova
[GB] II. B, 16 pupils - 7 boys, 9 girls, teacher Eva Blahova
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Český jazyk, matematika, prvouka, komunikace, hudební výchova, dramatická výchova, tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti. Nejraději máme matematiku a tělesnou výchovu.
[D] Tschechisch, Mathe, Heimkunde, Kommunikation, Musik, Dramatik, Sport, Kunst und Handarbeit.
[GB] Czech language, mathe, elementary science, communication, music, dramatic, P. T., arts and crafts. We like best maths, P.T. and crafts.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] V naší třídě máme měřítko.
[D] In unserer Klasse haben wir ein Masstab.
[GB] In our class we have a gauge.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Brandýs nad Orlicí je malé město ve východních Čechách. Pobýval zde J. A. Komenský.
[D] Brandys nad Orlici ist eine kleine Stadt in Ostböhmen. J. A. Komensky lebte hier.
[GB] Brandys nad Orlici is a small town in east Bohemia. J. A. KOmensky lived here.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] V našem městě se nachází památník J. A. Komenského.
[D] In unserer Stadt ist das Denkmal des J. A. Komensky.
[GB] In our town there is a monument of J. A. Komensky.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger