Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


Speciální školy pro sluchově postižené Brno

 Škola - Schule - School
Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené
Novoměstská 21
625 00 Brno
E-mail: zsspnovom@sssbrno.cz
URL: http://www.sssbrno.cz/zsdeafbrno
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 2. a 3. třída, třídní učitelka Mgr. Jaroslava Maňasová. Chlapci jsou 3,děvčata 4
[D] Die Klasse 2. und 3. ,die Frau Lehrerin Mgr. Jaroslava Maňasová. In der Klasse sind die 3 J die 3 Jungen und die 4 Madchen
[GB] 2.,3. class, teacher: Mgr. Jaroslava Maňasová. Boys-3, girls-4
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se český jazyk, matematiku, prvouku, výtvarnou výchovu, pracovní vyučování, hudební výchovu, tělesnou výchovu. Nejraději máme matematiku a sportovní hry
[D] Wir lernen: (Tschechiesche Sprache)= Muttersprache- Tschechische, Mathematik, Lehrstoff von Natur, Zeichnen, Turnen, Arbeitunterricht,…Wir mogen Mathematik und Sport
[GB] We study Czech language,maths, natural science, arts, schoolwork, singing, pfysical education. Mats and pfysical education is our favourite subject
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Ve třídě máme počítač a klavír.
[D] In der Klasse haben wir einen Computer und ein Klavier.
[GB] We have PC and the piano in the class.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Brno je druhé největší město v České republice. Je hlavním městem Moravy. Je zde mnoho škol, památek.
[D] Brunn ist eine von den grot ten Stadten in der Tschechiesche Republik. Das ist Industrie- und Kulturstadt des Mahrisches. Ist hier viele Schule, Schenswurdigkeiten.
[GB] Brno is after Prague largest city in the Czech Republic. Brno is the capital city of Moravia. Today the city with the many schools, historicl traditions.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Špilberk je hrad. Bylo zde vězení. Teď je to muzeum.
[D] In Brunn ist die Burg - Špilberg. Fruher war hier ein Gefangnis. Jetzzt ist dort ein Museum.
[GB] Špilberk is the castl in the Brno. There was a prison. Today is the Brno´s muzeum.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger