Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Broumov - Velká Ves

 Škola - Schule - School
Základní škola
Lidická 174
550 01 Broumov - Velká Ves
E-mail: zs.br.velkaves@wordonline.cz
URL: http://www.sweb.cz/zsvelkaves
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ]
[D]
[GB]
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ]
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ]
[D]
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ]
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger